L3.7.1.2 Kortison

Publisert: 11.10.2021

Generelt

Vedrørende bivirkninger, graviditet, amming, forsiktighetsregler, kontroll/oppfølging, seponering og informasjon til pasient, se L3 Glukokortikoider for systemisk effekt og lokal injeksjon

Se også tabell L3 Glukokortikoider til systemisk bruk

Egenskaper

Naturlig glukokortikoid, med en viss mineralkortikoid virkning. Kortvirkende. Potens noe mindre enn hydrokortison (80–90 %).

Farmakokinetikk

Absorberes godt ved peroral tilførsel. Metaboliseres raskt i leveren til hydrokortison, som igjen metaboliseres til inaktive metabolitter i leveren. Utskilles via nyrene, mindre enn 1 % som aktivt hydrokortison. Halveringstiden er 1–2 timer.

Indikasjoner

Fortrinnsvis primær, sekundær og iatrogen binyrebarksvikt.

Dosering og administrasjon

Peroralt, vanligvis 25–37,5 mg/døgn fordelt på 2 eller 3 doser, hvor siste dose ikke bør gis etter kl 18. Ved behov for lav døgndose eller små enkeltdoser kan tabletter med lav styrke (registreringsfritak) være hensiktsmessig. Se også behandling av kronisk binyrebarksvikt T3.5.2.1 T3 Kronisk binyrebarksvikt.

Overdosering

Se G12 G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling.

Preparater

CortisonOrifarm Healthcare A/S
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Kortison25 mg
100 stk
C
b
608,70
Cortisonacetat NAFKragerø Tablettproduksjon AS
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Kortison5 mg
100 stk
C
Cortisonacetat glostrupGlostrup Apotek
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Kortison2.5 mg
100 stk
C
Cortone AcetatoTeofarma
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Kortison25 mg
20 stk
C
Kortison SASykehusapotekene HF
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Kapsel, hard
Kortison1.5 mg
100 stk
C
Kapsel, hard
Kortison1 mg
100 stk
C
Kapsel, hard
Kortison2 mg
100 stk
C