L3.7.1.3 Prednisolon/Prednison

Revidert: 14.05.2024

Generelt

Vedrørende bivirkninger, graviditet, amming, forsiktighetsregler, kontroll/oppfølging, seponering og informasjon til pasient, se L3.7.1 L3 Glukokortikoider for systemisk effekt og lokal injeksjon

Se også tabell L3.7 L3 Tabell: Glukokortikoiders egenskaper

Egenskaper

Prednisolon er et potent syntetisk glukokortikoid med liten mineralkortikoid effekt, ca. 4–5 ganger mer potent enn hydrokortison. Prednison virker etter enzymatisk omdanning til prednisolon som skjer ved passasje gjennom leveren.

Farmakokinetikk

Biotilgjengeligheten er 80–100 % ved peroral tilførsel. Metaboliseres i stor grad i leveren via CYP3A4 til inaktive metabolitter. Utskilles via nyrene, ca. 20 % umetabolisert. Halveringstiden er ca. 3 timer.

Indikasjoner

Uspesifikk glukokortikoidbehandling, se  og de enkelte terapikapitlene.

Dosering og administrasjon

Peroral administrasjon. Vanligst med dosering om morgenen eller delt døgndose. Prednison med modifisert frisetting gis om kvelden. Dosering er avhengig av indikasjon; lavdosert vedlikeholdsdosering er oftest 2,5–10 mg/døgn, høydosering: 20–80 mg/døgn.

Overdosering

Se G12 G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling.

Preparater

Di-Adreson-F aquosumACE Pharmaceuticals
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Pulver til injeksjonsvæske, oppløsning
Prednisolon25 mg
10 × 25 mg
C
LodotraMundipharma
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett med modifisert frisetting
Prednison1 mg
100 stk
C
Tablett med modifisert frisetting
Prednison2 mg
100 stk
C
Tablett med modifisert frisetting
Prednison5 mg
100 stk
C
OkridoPharmapol
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Mikstur, oppløsning
Prednisolon6 mg / 1 ml
20 ml
C
PrednisolonOrifarm Healthcare A/S
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Prednisolon2.5 mg
100 stk
C
b
118,80
Tablett
Prednisolon5 mg
100 stk
C
b
135,90
Tablett
Prednisolon5 mg
50 stk
C
b
86,10
Tablett
Prednisolon20 mg
100 stk
C
b
269,90
Tablett
Prednisolon20 mg
25 stk
C
b
103,20
Prednisolon AlternovaAlternova
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Prednisolon2.5 mg
100 stk
C
b
118,80
Tablett
Prednisolon5 mg
50 stk
C
b
86,10
Tablett
Prednisolon5 mg
100 stk
C
b
135,90
Tablett
Prednisolon20 mg
25 stk
C
b
103,20
Tablett
Prednisolon20 mg
100 stk
C
b
269,90
Prednisolon SASykehusapotekene HF
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Stikkpille
Prednisolon10 mg
10 stk
C
Stikkpille
Prednisolon15 mg
10 stk
C
Stikkpille
Prednisolon20 mg
10 stk
C
Prednisolon acisAcis
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Prednisolon5 mg
50 stk
C
Prednison acisAcis
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Prednison50 mg
50 stk
C
Prednisolon alAlternova A/S
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Prednisolon5 mg
50 stk
C
Tablett
Prednisolon5 mg
100 stk
C
Tablett
Prednisolon20 mg
20 stk
C
Tablett
Prednisolon20 mg
100 stk
C
Prednisolon dakOrifarm Healthcare
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Prednisolon5 mg
100 stk
C
Prednisolon eqlEQL Pharma AB
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Prednisolon5 mg
105 stk
C
Prednisolon galenGalen Pharma
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Prednisolon20 mg
100 stk
C
Tablett
Prednisolon20 mg
20 stk
C
Prednisolon jenapharmMibe Vertriebsgesellschaft mbH
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Prednisolon20 mg
100 stk
C
Prednisolon stadaStada
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Prednisolon5 mg
100 stk
C
Tablett
Prednisolon5 mg
50 stk
C
PrednisoloneActavis
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Prednisolon20 mg
28 stk
C
Prednisolone accordAccord Healthcare S.L.U.
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Prednisolon2.5 mg
28 stk
C
Prednisolone amdipharmAmdipharm
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Oppløselig tablett
Prednisolon5 mg
30 stk
C
Prednisolone arrowArrow
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Brusetablett
Prednisolon20 mg
20 stk
C
Prednisolone mylanMylan
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Brusetablett
Prednisolon20 mg
20 stk
C
Prednisolone sodium phosphate paiPharmaceutical Associates
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Mikstur, oppløsning
Prednisolon15 mg / 5 ml
237 ml
C
Prednison dakDAK
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Prednison5 mg
100 stk
C
SirodrolVianex
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Mikstur, oppløsning
Prednisolon10 mg / 1 ml
30 ml
C
Soluble Prednisolone amdipharmAmdipharm UK Limited
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Oppløselig tablett
Prednisolon5 mg
30 stk
C
SolupredAventis Pharma (2)
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Brusetablett
Prednisolon20 mg
20 stk
C