L3.7.1.4 Metylprednisolon

Publisert: 11.10.2021

Generelt

Vedrørende bivirkninger, graviditet, amming, forsiktighetsregler, kontroll/oppfølging, seponering og informasjon til pasient, se L3 Glukokortikoider for systemisk effekt og lokal injeksjon

Se også tabell L3 Glukokortikoider til systemisk bruk

Egenskaper

Syntetisk glukokortikoid uten mineralkortikoid virkning. Om lag fem ganger mer potent enn hydrokortison. Depotpreparatet inneholder den tungtløselige acetatesteren som muliggjør absorpsjon av metylprednisolon fra injeksjonsstedet i flere uker.

Farmakokinetikk

Biotilgjengeligheten er ca. 80 % ved peroral tilførsel. Injeksjonspreparatet Solu-Medrol absorberes raskt ved intramuskulær tilførsel og gir maksimal plasmakonsentrasjoner etter ca. 2 timer. Metaboliseres i stor grad i leveren via CYP3A4 til inaktive metabolitter. Utskilles via nyrene. Halveringstiden er 2–4 timer.

Indikasjoner

Uspesifikk glukokortikoidbehandling. Intravenøs bruk særlig ved akutte tilstander. Peroralt hovedsakelig for å unngå mineralkortikoid effekt ved høye glukokortikoiddoser. Lokal depotinjeksjon i ledd, sener, bursae etc.

Dosering og administrasjon

  1. Systemisk: Peroralt: 2–80 mg/døgn, i.v./i.m.: 2–200 mg/døgn

  2. Depotpreparat, intraartikulært: 40–80 mg i større ledd, mindre doser i mindre ledd.

Overdosering

Se G12 G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling.

Forsiktighetsregler

Solu-Medrol 40 mg/ml inneholder laktose fremstilt fra kumelk. Det er meldt om allergiske reaksjoner ved bruk hos pasienter med melkeproteinallergi. EMA krever at produsentene lager nye formuleringer av metylprednisolon uten kumelkprotein innen andre kvartal 2019. Se SLV Nytt om legemidler T. nr. 14-15/17 med "Råd til leger".

Preparater

Depo-MedrolPfizer AS
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Injeksjonsvæske, suspensjon
Metylprednisolon40 mg / 1 ml
1 ml
C
b
65,-
Injeksjonsvæske, suspensjon
Metylprednisolon40 mg / 1 ml
2 ml
C
b
133,60
MedrolPfizer AS
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Metylprednisolon4 mg
100 stk
C
b
189,40
Tablett
Metylprednisolon16 mg
50 stk
C
b
234,60
Solu-MedrolPfizer AS
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning
Metylprednisolon1 g
1 Sett
C
b
313,70
Pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning
Metylprednisolon40 mg
10 × 40 mg
C
b
421,-
Pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning
Metylprednisolon125 mg
125 mg
C
b
117,-
Pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning
Metylprednisolon500 mg
1 Sett
C
b
201,90
MedrolPfizer (3)
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Metylprednisolon100 mg
20 stk
C
Medrol unimedicPfizer
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Metylprednisolon100 mg
20 stk
C
Methylprednisolone OrionOrion Corporation Orion Pharma, Espoo
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Metylprednisolon4 mg
100 stk
C
b
189,40
Tablett
Metylprednisolon16 mg
50 stk
C
b
234,60
Metylprednisolon Aurora Medical2care4 ApS
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning
Metylprednisolon1 g
1 Sett
C
b
313,70