L8.2.2.6 Metoprolol

Publisert: 25.01.2017

Sist endret: 20.12.2017

Vedrørende bivirkninger, graviditet, amming, forsiktighetsregler, kontraindikasjoner, kontroll, oppfølging, seponering og informasjon til pasient, se L8 Adrenerge betareseptorantagonister

Egenskaper

Fettløselig beta-1-selektiv reseptorantagonist.

Farmakokinetikk

Se Tabell 2 L8 Tabell 2 Betareseptorantagonister og kombinerte alfa-1-, betareseptorantagonister. Farmakokinetiske egenskaper. Biotilgjengelighet: Vanlige tabletter ca. 50 %, depottabletter ca. 30–40 %. Førstepassasjemetabolisme i leveren ved CYP2D6. Inaktive metabolitter. Elimineres hovedsakelig ved metabolisme (ca. 90 %). 5–10 % utskilles umetabolisert via nyrene. Halveringstiden er 3–4 timer.

Indikasjoner

Hypertensjon, angina pectoris, arytmier, akutt hjerteinfarkt, sekundærprofylakse etter hjerteinfarkt, hjertesvikt, symptomatisk ved tyreotoksikose, migreneprofylakse.

Dosering og administrasjon

Døgndosen er den samme ved bruk av depottabletter og vanlige tabletter. Type tablett må spesifiseres da disse kan ha samme navn, men brukes forskjellig. Ved bruk av depottabletter er det vanligvis tilstrekkelig med dosering én gang i døgnet, mens den som regel bør deles på 3 doser ved bruk av vanlige tabletter. Den oppgitte doseringen gjelder per døgn, når ikke noe annet er skrevet eksplisitt.

 1. Hypertensjon: 50–200 mg

 2. Angina pectoris: 100–200 mg

 3. Akutt hjerteinfarkt: 5 mg langsomt intravenøst, gjentas ev. to ganger avhengig av hemodynamisk effekt. Etter 15 minutter 12,5–25 mg peroralt hver 6. time i 48 timer. Forsiktighet ved nedreveggsinfarkt, høyre ventrikkelinfarkt eller samtidig bradykardi, hypotensjon eller lungestuvning. Senere tilpasses dosen blodtrykk og hjertefrekvens. Måldose er vanligvis 200 mg per døgn.

 4. Sekundær profylakse etter hjerteinfarkt: 100 mg i 2–3 dager, senere 200 mg. En bør raskt komme over på depottabletter.

 5. Arytmi:

  1. Parenteralt: 5–15 mg intravenøst, injeksjonshastighet 2 mg/minutt

  2. Peroralt: 100–200 mg daglig

 6. Hjertesvikt:

  1. Depottabletter: Startdose 12,5–25 mg som en daglig dose. Dosen økes forsiktig (ved dobling med 1–4 ukers intervall). Måldose er 100–200 mg daglig.

  Dosen økes forsiktig (ved dobling med 1–4 ukers intervall). Måldose er 100–200 mg daglig.

 7. Symptomatisk ved tyreotoksikose: 150–200 mg

 8. Migreneprofylakse: 100–200 mg

Overdosering

Se G12 G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Forsiktighetsregler

Fare for legemiddelinteraksjoner, se Legemiddelverkets interaksjonssøk.

Kontroll, oppfølging

Serumkonsentrasjonsmåling er tilgjengelig, se Farmakologiportalen

Preparater

BloxazocKRKA, d.d. Novo mesto
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Depottablett
Metoprolol25 mg
100 stk
C
173,40
Depottablett
Metoprolol50 mg
100 stk
C
b
173,40
Depottablett
Metoprolol100 mg
100 stk
C
b
188,90
MetopocorMacure Pharma ApS
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Injeksjonsvæske
Metoprolol1 mg / 1 ml
5 × 5 ml
C
163,80
Metoprolol
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Metoprolol50 mg
100 stk
C
b
Metoprolol-ratiopharm
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Metoprolol50 mg
100 stk
C
b
Metoprolol SASykehusapotekene HF
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Mikstur
Metoprolol2 mg / 1 ml
100 ml
C
Mikstur
Metoprolol4 mg / 1 ml
100 ml
C
Mikstur
Metoprolol5 mg / 1 ml
100 ml
C
Mikstur
Metoprolol10 mg / 1 ml
100 ml
C
Metoprolol SandozSandoz AS
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Depottablett
Metoprolol25 mg
30 stk
C
b
100,-
Depottablett
Metoprolol50 mg
30 stk
C
b
77,40
Depottablett
Metoprolol50 mg
50 ×1 stk
C
b
104,80
Depottablett
Metoprolol50 mg
100 stk
C
b
173,40
Depottablett
Metoprolol100 mg
100 stk
C
b
188,90
Depottablett
Metoprolol100 mg
250 stk
C
b
417,80
Depottablett
Metoprolol100 mg
30 stk
C
b
82,-
Depottablett
Metoprolol100 mg
50 ×1 stk
C
b
112,60
Depottablett
Metoprolol200 mg
100 stk
C
b
424,70
Depottablett
Metoprolol200 mg
100 stk
C
b
424,70
Selo-ZokRECORDATI Ireland Limited
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Depottablett
Metoprolol25 mg
28 stk
C
b
95,80
Depottablett
Metoprolol50 mg
98 stk
C
b
170,70
Depottablett
Metoprolol100 mg
98 stk
C
b
185,80
Depottablett
Metoprolol200 mg
98 stk
C
b
416,90
SelokenRECORDATI Ireland Limited
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Injeksjonsvæske
Metoprolol1 mg / 1 ml
5 × 5 ml
C
b
103,-
Selo-ZokOrifarm AS
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Depottablett
Metoprolol100 mg
100 stk
C
b
188,90
SelozokFarmagon
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Depottablett
Metoprolol200 mg
98 stk
C
b
416,90