L5.4.2.1 Buprenorfin

Publisert: 22.12.2015

Sist endret: 29.09.2023

Egenskaper

Partiell agonist ved morfinreseptorene. Virker prinsipielt på samme måte som agonister, men økende dosering gir minskende effektstigning ved doser over 16 mg/dag. Bruken sikter mot å nøytralisere nevroadaptive forandringer på samme måte som bruken av agonister (metadon).

Farmakokinetikk

Biotilgjengeligheten er ca. 30 % etter sublingval tilførsel. Er gjenstand for betydelig førstepassasjemetabolisme i leveren ved CYP3A4 når legemidlet svelges. Aktiv hovedmetabolitt. Er gjenstand for enterohepatisk resirkulasjon og utskilles hovedsakelig via gallen i feces. Ca. 30 % utskilles via nyrene. Halveringstiden for aktive substanser totalt er 20–35 timer.

Indikasjoner

Voksne og ungdom ≥16 år: Behandling mot opioidavhengighet innenfor rammen av medisinsk, sosial og psykologisk behandling.

Dosering

Økende dagsdose til et metningsnivå som vanligvis ligger mellom 8 mg og 16 mg/dag. Gradvis nedtrapping over en til tre uker fra 8 mg ved avvenning. 

For depotinjeksjonsvæske, se SPC.

Overdosering

Se G12 G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling.

Graviditet, amming

Graviditet: Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk). Amming: Se G7 Tabell: Graviditet og legemidler (alfabetisk).

Forsiktighetsregler

Fare for skadelig bruk (injeksjon eller inhalasjon) samt illegal omsetning.

Kontroll og oppfølging

Serumkonsentrasjonsmåling er tilgjengelig, se Farmakologiportalen

Informasjon til pasient

Pasienten skal ha nøye forklaring om riktig bruk (sublingval administrasjon). Farene ved sambruk med alkohol og benzodiazepiner skal understrekes.

Bivirkninger, forsiktighetsregler, kontraindikasjoner og aktuelle preparater

Se SPC og L20.1.2.2.1 Buprenorfin L20 Buprenorfin.

Preparater

Buprenorphine OrifarmOrifarm Generics (3)
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Sublingvaltablett
Buprenorfin2 mg
28 stk
A
332,90
Sublingvaltablett
Buprenorfin2 mg
7 stk
A
128,20
Sublingvaltablett
Buprenorfin8 mg
7 stk
A
247,40
Sublingvaltablett
Buprenorfin8 mg
28 stk
A
809,70
Buprenorphine SandozSandoz (2)
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Sublingvaltablett
Buprenorfin2 mg
7 stk
A
128,20
Sublingvaltablett
Buprenorfin8 mg
7 stk
A
247,40
BuvidalCamurus AB
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Depotinjeksjonsvæske, oppløsning
Buprenorfin8 mg / 1 sprøyte
0.16 ml
A
992,60
Depotinjeksjonsvæske, oppløsning
Buprenorfin16 mg / 1 sprøyte
0.32 ml
A
992,60
Depotinjeksjonsvæske, oppløsning
Buprenorfin24 mg / 1 sprøyte
0.48 ml
A
992,60
Depotinjeksjonsvæske, oppløsning
Buprenorfin32 mg / 1 sprøyte
0.64 ml
A
992,60
Depotinjeksjonsvæske, oppløsning
Buprenorfin64 mg / 1 sprøyte
0.18 ml
A
4 075,70
Depotinjeksjonsvæske, oppløsning
Buprenorfin96 mg / 1 sprøyte
0.27 ml
A
4 075,70
Depotinjeksjonsvæske, oppløsning
Buprenorfin128 mg / 1 sprøyte
0.36 ml
A
4 075,70
Depotinjeksjonsvæske, oppløsning
Buprenorfin160 mg / 1 sprøyte
0.45 ml
A
4 651,70
EspranorMartindale Pharmaceuticals
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Smeltetablett
Buprenorfin2 mg
28 ×1 stk
A
Smeltetablett
Buprenorfin2 mg
7 ×1 stk
A
Smeltetablett
Buprenorfin8 mg
7 ×1 stk
A
Smeltetablett
Buprenorfin8 mg
28 ×1 stk
A
SixmoL. Molteni og C. dei F.lli Alitti Società di Esercizio S.p.A.
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Implantat
Buprenorfin74.2 mg
4 stk
A
24 809,60
SubutexIndivior Europe Limited
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Sublingvaltablett
Buprenorfin2 mg
7 stk
A
128,20
Sublingvaltablett
Buprenorfin8 mg
7 stk
A
247,40