L5.4.2.5 Langtidsvirkende morfin

Revidert: 26.03.2024

Egenskaper

Langtidsvirkende morfin er nå et mulig alternativ som unntaksvis kan vurderes for pasienter i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) der man ikke når til målet med metadon eller buprenorfin (manglende virkninger eller ikke tolererbare bivirkninger). Morfin er en fullagonist og man må ha de samme forsiktighetsreglene ved bruk av dette medikamentet som man har ved metadon. Det er ikke vist at langtidsvirkende morfin gir en bedre effekt enn metadon for alle pasienter, men kan være et alternativ der man ikke når til målet med buprenorfin eller metadon. 

Farmakokinetikk

Grunnet en forlenget halveringstid kan medikamentet i motsetning til andre morfinpreparater doseres 2 ganger i døgnet (for 12 timers morfin) eller 1 gang i døgnet (for 24 timers morfin)

Indikasjoner

Opioidavhengighet hos voksne pasienter godkjent for legemiddelassistert rehabilitering (LAR) der man ikke når til målet med metadon eller buprenorfin.

Dosering og administrasjon

Langtidsvirkende morfin bør trappes opp gradvis og med doser mellom 100-150 mg daglig (hos sterkt tilvendte opioidbrukere til en vedlikeholdsdose på mellom 600-900 mg daglig. Lavere startdoser bør brukes hos de med lavere eller ukjent opioidtoleranse. Man kan ende opp i større dose, og opp til 1200 mg i døgnet er rapportert. Noen pasienter vil kunne oppleve at inntak av delte doser i døgnet gir bedre dekning i forhold til abstinenser. Husk å observere pasienter i minst 2 timer etter dosering ved opptrapping.

Se for øvrig kapittel L20.1.2 Opioidanalgetika, L20.1.2.3 Sterke opioidagonister og L20.1.2.3.5 Metadon.

Graviditet, amming

Graviditet: Passerer placenta og fosteret oppnår samme serumkonsentrasjon som mor. Vi har liten kunnskap om bruken av dette substitusjonslegemiddelet under graviditet. 

Amming: Utskilles i morsmelk i små mengder. Vi har liten kunnskap om bruken av dette substitusjonslegemiddelet ved amming. For utdypende informasjon, se SPC for respektive preparat.

Forsiktighetsregler

Som for andre opioider. Kapslene tas en gang daglig, hver 24. time. Svelges hele med et glass vann. 

Innholdet i kapslene skal aldri tygges, knuses eller løses opp, da dette kan endre farmakokinetikken (frigjøring, absorpsjonshastighet, halveringstid, mm.) av legemidlet. Følgelig kan depoteffekten utebli, og konsentrasjonen i serum kan stige raskt som igjen kan øke risiko for overdose. 

Preparater

Contalgin Uno specificMundipharma
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Depotkapsel, hard
Morfin90 mg
28 stk
A
Depotkapsel, hard
Morfin150 mg
28 stk
A
Sevre-LongMundipharma
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Depotkapsel, hard
Morfin30 mg
30 stk
A
Depotkapsel, hard
Morfin60 mg
30 stk
A
Depotkapsel, hard
Morfin200 mg
100 stk
A
DolcontinMundipharma AS
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Depottablett
Morfin5 mg
100 stk
A
b
168,50
Depottablett
Morfin10 mg
100 stk
A
b
242,70
Depottablett
Morfin10 mg
25 stk
A
b
109,30
Depottablett
Morfin30 mg
25 stk
A
b
158,50
Depottablett
Morfin30 mg
100 stk
A
b
315,-
Depottablett
Morfin60 mg
100 stk
A
b
477,30
Depottablett
Morfin100 mg
100 stk
A
b
755,50
Depottablett
Morfin100 mg
25 stk
A
b
352,20
Depottablett
Morfin200 mg
90 stk
A
2 526,-
MalfinTeva Sweden AB
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Depottablett
Morfin10 mg
25 stk
A
b
109,30
Depottablett
Morfin10 mg
100 stk
A
b
242,70
Depottablett
Morfin30 mg
25 stk
A
b
158,50
Depottablett
Morfin30 mg
100 stk
A
b
315,-
Depottablett
Morfin60 mg
100 stk
A
b
477,30
Depottablett
Morfin60 mg
25 stk
A
b
252,80
Depottablett
Morfin100 mg
100 stk
A
b
755,50
Depottablett
Morfin100 mg
25 stk
A
b
352,20
MorfinOrifarm Healthcare A/S
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Injeksjonsvæske, oppløsning
Morfin10 mg / 1 ml
10 ×1 ml
A
b
424,70
Tablett
Morfin10 mg
100 stk
A
b
449,20
Tablett
Morfin30 mg
100 stk
A
b
449,20
Morfin EpiduralOrifarm Healthcare A/S
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Injeksjonsvæske, oppløsning
Morfin2 mg / 1 ml
10 × 2 ml
A
b
1 051,90
Morfin OrifarmOrifarm Healthcare A/S
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Injeksjonsvæske, oppløsning
Morfin10 mg / 1 ml
10 ×10 ml
A
b
3 719,40
Injeksjonsvæske, oppløsning
Morfin20 mg / 1 ml
10 ×10 ml
A
b
3 719,40
Morfin AbcurAbcur AB
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Injeksjonsvæske, oppløsning
Morfin10 mg / 1 ml
10 ×1 ml
A
b
424,70
Morfin NAFSykehusapoteket Oslo, Rikshospitalet
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Injeksjonsvæske, oppløsning
Morfin1 mg / 1 ml
10 ×1 ml
A
Injeksjonsvæske, oppløsning
Morfin10 mg / 1 ml
10 ×10 ml
A
b
Injeksjonsvæske, oppløsning
Morfin40 mg / 1 ml
10 ×10 ml
A
b
Morfin SASykehusapoteket Oslo, Rikshospitalet
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Infusjonsvæske, oppløsning
Morfin1 mg / 1 ml
100 ml
A
b
Infusjonsvæske, oppløsning
Morfin2 mg / 1 ml
100 ml
A
b
Infusjonsvæske, oppløsning
Morfin5 mg / 1 ml
100 ml
A
b
Infusjonsvæske, oppløsning
Morfin10 mg / 1 ml
100 ml
A
b
Morfin NAFÅs produksjonslab AS
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Mikstur
Morfin10 mg / 1 ml
100 ml
A
Morfin SASykehusapoteket Oslo, Ullevål
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Stikkpille
Morfin0.5 mg
10 stk
A
Stikkpille
Morfin1 mg
10 stk
A
Stikkpille
Morfin10 mg
10 stk
A
b
Stikkpille
Morfin30 mg
10 stk
A
b
Morfin SASykehusapotekene HF
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Injeksjonsvæske, oppløsning
Morfin1 mg / 1 ml
10 ×10 ml
A
Injeksjonsvæske, oppløsning
Morfin0.2 mg / 1 ml
10 × 2 ml
A
Mikstur
Morfin1 mg / 1 ml
100 ml
A
Mikstur
Morfin0.5 mg / 1 ml
100 ml
A
Mikstur
Morfin0.5 mg / 1 ml
20 ml
A
Mikstur
Morfin0.1 mg / 1 ml
250 ml
A
Morfin i Intrasite SASykehusapotekene HF
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Gel
Morfin0.1 %
100 g
A
Morfine HCI centrafarm u/konsCentrafarm
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Injeksjonsvæske, oppløsning
Morfin10 mg / 1 ml
10 ×10 ml
A
OramorphL. Molteni & C. dei F.lli Alitti Società di Esercizio S.p.A.
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Dråper, oppløsning
Morfin20 mg / 1 ml
20 ml
A
b
236,80
Mikstur, oppløsning
Morfin2 mg / 1 ml
100 ml
A
b
208,90
OramorphL. Molteni og C. dei F.lli Alitti Società di Esercizio S.p.A.
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Dråper, oppløsning
Morfin20 mg / 1 ml
20 ml
A
Oramorph2care4 ApS
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Mikstur, oppløsning
Morfin2 mg / 1 ml
100 ml
A
b
208,90