L5.4.2 Midler ved opioidavhengighet

Revidert: 26.03.2024

Nettressurser

Helsedirektoratets Nasjonal faglige retningslinje: Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) ved opioidavhengighet.

Kilder

Opioidsitusjonsmidler Mosdøl A, Ding KY, Hov L Alternative opioid agonists in the treatment of opioid dependence A systematic review, Folkehelseinsituttet, Oslo 2017 

Underkapitler