L3.12.2 Glukokortikoider til systemisk bruk

Tabell 2: Glukokortikoider til systemisk bruk

Substansa

Glukokortikoid- (og antiinflammatorisk) effekt

Mineralkortikoideffekt

Ekvivalent dose (antiinflammatorisk effekt) (mg)

Biologisk virkningstid (varighet i timer)

Preparat til

Peroral bruk

I.v. inj.b

I.m./lokal inj.b

  1. Anførte data er de alminnelig antatte, men baserer seg på in vitro studier og dokumentasjonen er ikke omfattende. Enkelte resultater tyder på at den kliniske effekten for de langtidsvirkende forbindelsene er underestimert

  2. Glukokortikoider er lite vannløselige. I preparatene til intravenøs injeksjon/infusjon foreligger de som lettløselige natriumsalter av suksinat- eller fosfatestere. Preparatene til intramuskulær depot eller lokal injeksjon er suspensjoner av tungtløselige estere/etere (acetat/acetonid)

  3. Bare steroider som er hydroksylert i 11-stilling, har glukokortikoid effekt. Kortison er ikke 11-hydroksylert. Det må aktiveres i leveren og virker derfor ikke fullt så raskt som de øvrige

Korttidsvirkende

Hydrokortison (kortisol)

1

++

20

8–12

 

+

 

Kortisonc

0,8

++

25

8–12

+

 

 

Middels langtidsvirkende

Prednisolon

4

+

5

15–48

+

 

 

Metylprednisolon

5

0

4

15–48

+

+

+

Triamcinolon

5

0

4

15–48

 

 

+

Langtidsvirkende

Betametason

25–30

0

0,75

36–72

 

 

+

Deksametason

25–30

0

0,75

36–72

+

+

+