L23.10.22 Tabell 22 Flerkammerposer og storposer

Tabell 22 Flerkammerposer og storposera

Produkt

Energi kcal/l

Osmolalitet mosmol/kg vann

Aminosyrer g/l

Nitrogen g/l

Glukose g/l

Fett g/l

  1. Elektrolyttinnhold og grenser for tilsetninger av elektrolytter, sporelementer og vitaminer, samt pakningsstørrelse, se produsentens produktinformasjon eller kontakt sykehusapotek/farmasøytisk avdeling. Fett- og aminosyrekilder varierer for de ulike produktene. For mer informasjon se produsentens produktinformasjon.

  2. Numeta og SmofKabiven kan gis uten at fettkammeret brukes. Tallene i tabellen viser innholdet i trekammerposen når alle kamrene er slått sammen.

  3. Angitt som osmolaritet, mosmol/l.

  4. Kan tilsettes fettemulsjon innenfor angitte grenser, alternativt kan infusjonen gå parallelt med en infusjon av fettemulsjon, se produsentens produktinformasjon. Osmolaliteten vil da bli senket.

  5. Storposer. Fresenius Kabi produserer disse etter kontrakt med sykehusapotekene.

Kabiven

876

1230

33

5,3

97

39

Kabiven Perifer

695

830

24

3,8

67

35

Numeta G 13Eb

910

1414

31

4,7

133

25

Numeta G 16Eb

1030

1529

26

3,9

155

31

Numeta G 19Eb

1140

1880

23

3,5

192

28

Olimel N5E

990

1340

33

5,2

115

40

Olimel N7E

1140

1680

44

7,0

140

40

Olimel N9

1070

1410

57

9,0

110

40

Olimel N9E

1070

1600

57

9,0

110

40

Olimel Perifer N4E

700

860

25

4,0

75

30

Premature

570

710

28

4,0

57

24

Prematur starte

670

1400

33

4,8

136

d

SmofKabivenb

1115

1800

51

8,0

127

38

SmofKabiven elektrolyttfrib

1115

1600

51

8,0

127

38

SmofKabiven Perifer

700

950

32

5,1

71

28

Standard 10–15 kge

950

1430

30

4,3

133

30

Standard 15–40 kge

1070

1790

34

5,4

150

33

Termine

615

910

18

2,6

81

22