L23.4 Legemidler mot overvekt/fedme

Publisert: 20.02.2017

Sist oppdatert: 8.12.2017

Se også: L3 Liraglutid

Underkapitler