L23.10.23 Tabell 23 Elektrolyttløssninger til infusjon

Tabell 23Elektrolyttløssninger til infusjon

Sammensetning

Natriumklorid 9 mg/ml = 154 mmol/l

Plasmalyte

Ringer-acetat

Ringerfundin

Isoosmolal

Isoosmolal

Lett hypoosmolal

Isoosmolal

  1. Osmolaliteten i plasma hos friske personer: 285–295 mosm/kg vann

Na+ (mmol/l)

154

140

130–131

145

K+ (mmol/l)

 

5,0

4,0

4,0

Ca++ (mmol/l)

 

 

2,0

2,5

Mg++ (mmol/l)

 

1,5

1,0

1,0

Cl (mmol/l)

154

98

110–112

127

Acetat (mmol/l)

 

27

30

24

Glukonat (mmol/l)

 

23

 

 

Malat (mmol/l)

 

 

 

5,0

Osmolalitet (mosmol/kg vanna)

290

290

270

290

pH

5–7

6,5–8,0

6,0–8,5

5,1–5,9