L23.10.11 Tabell 11 Sondeløsninger med lave elektrolyttnivåer

Tabell 11 Sondeløsninger med lave elektrolyttnivåer

Produkt «Forhandler»

Pakning

Energi kcal/100 ml

Protein g/100 ml

Fett g/100 ml

Karbo- hydrat g/100 ml

Protein- kilde

Laktose g/100 ml

Kommentar

  1. Løsningen er fullverdig, men ved dialyse kan det likevel være behov for ekstra tilskudd av vannløselige vitaminer og ev. kalsium, vitamin D

Nutrison Concentrated «Nutricia Norge»

Pack: 500 ml

200

7,5

10,0

20,1

Kasein Myse

< 0,025

Lavt nivå av elektrolytter: 100 mg Na, 180 mg K, 80 mg Cl, 75 mg P/100 ml. Fullverdig, med unntak av elektrolytter, ved 750 ml = 1500 kcal Indikasjoner: Dialysebehandlet nyresvikta, lever- eller hjertesvikt med elektrolyttrestriksjon

Nutrison Low Sodium «Nutricia Norge

Pack: 1000 ml

100

4,0

3,9

12,3

Kasein

< 0,02

Lavt nivå av elektrolytter: 25 mg Na, 150 mg K, 25 mg Cl, 72 mg P/100 ml Indikasjoner: Hjertesvikt, ødemer eller hypertensjon med elektrolyttrestriksjon