L23.10.2 Tabell 2 Øvre grense for inntak og toksisitet av vitaminer og sporelementer

Tabell 2 Øvre grense for inntak og toksisitet av vitaminer og sporelementera

Vitamin (Spor)element

Toksisk dose

Intoksikasjonssymptomer

  1. Effektene av for høyt inntak varierer fra kroniske plager til akutt toksisitet. Derfor ofte ikke hensiktsmessig å operere med en enkelt grenseverdi. Se også G12, oversikt over toksisitet av legemidler G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

  2. Vannløselige vitaminer (B og C) er lite toksiske selv i store doser

  3. Se T11 Tenner, munnsykdommer og -plager

Fettløselige vitaminer

A

> 3 mg/dag

Risiko for fosterskade

 

30–150 mg/dag

Lengre tid (måneder): Anoreksi, irritabilitet, hudforandringer, kløe, håravfall, leverforstørrelse

 

100–600 mg/dag

Akutt: Intrakraniell trykkstigning

D

Fra 50 μg/dag hos barn

Lengre tid: Redusert appetitt, kvalme, brekninger, tørste, polyuri, hyperkalsemi, nefrokalsinose

E

> 300 mg α-tokoferolekvivalenter

Kvalme, diaré, luftsmerter

Vannløselige vitaminer b

B6

> 25 mg

Måneder–år: Nevropati, ataksi

Niacin    Nikotinsyre    Nikotinamid

10 mg/dag 900 mg/dag

2–3 måneder: Kvalme, oppkast, diaré, hepatotoksisitet Akutt: Flushing

Element

Fluor

50–100 ganger anbefalt dose Langvarig overdosering

Akutt forgiftning Fluorosec

Jern

> 25 mg/dag

Kronisk: Jern overbelastning, abnorm s-ferritin, leverfibrose. Mulig økt risiko for kreft og hjerte- og karsykdommer

50–60 mg/dag

Gastrointestinale plager

Ca. 400 mg for en 2-åring

Akutt forgiftning: Gastrointestinale plager, fritt intervall, feber, kramper, hjerte-, nyresvikt, hemosiderose

Kobolt

250 μmol/dag

Struma, hypertyreose, hjertesvikt

Sink

> 25 mg/dag

Kronisk: Kobbermangel

200 mg/dag

Akutt: Magesmerter, diaré, kvalme