L23.10.19 Tabell 19 Glukoseløsninger

Tabell 19 Glukoseløsninger

(for parenteral ernæring)

 

Glukose 100 mg/mla

Glukose 200 mg/ml

Glukose 300 mg/mlb,d

Glukose 500 mg/mlb

  1. Kan brukes til infusjon i perifere vener sammen med aminosyrer og fett. Se også avsnittet om karbohydrater under T23.1.3 Parenteral ernæring T23 Ernæring

  2. Glukose 200, 300 og 500 mg/ml brukes ved stort karbohydrat- og energibehov, ved væskerestriksjon og ved hypoglykemi (diabetikere) Glukose i konsentrasjoner 200 mg/ml eller høyere bør gis i sentralvenøst kateter pga. høy osmolalitet

  3. 1 kcal tilsvarer ca. 4,16 kJ

  4. Ikke markedsført i Norge. Søknad Legemiddelverket via apotek, se G20 Forskrivning av legemidler på godkjenningsfritak

Glukose g/l

100

200

300

500

Energi kcal/lc

400

800

1200

2000

Osmolalitet

Hyperosmolal

Sterkt hyperosmolal

Sterkt hyperosmolal

Sterkt hyperosmolal

mosmol/kg vann ca.

600

1320

2200

4015

pH ca.

4

4

4

4