L23.10.20 Tabell 20 Aminosyreløsninger

Tabell 20 Aminosyreløsninger

(for parenteral ernæring)

 

Glavamin

Vamin elektrolyttfri

Vaminolac

14 g N/l

18 g N/l

  1. 1 kcal tilsvarer ca. 4,16 kJ. Ved beregning av energitilførsel og oppsetting av energiregnskap summeres energiinnholdet i karbohydrat, fett og aminosyrer

  2. Totalinnhold av aminosyrer og dipeptider

Aminosyrer g/l

134b

85

114

65

Nitrogen g/l

22,4

13,5

18,0

9,3

Energi kcal/la

540

350

460

240

pH

5,8

5,6

5,6

5,2

mosmol/kg vann

1140

810

1130

510