L23.2 Mineraler og sporelementer

Publisert: 20.02.2017

Egenskaper

Grunnstoffer som kroppen trenger tilført i varierende mengder. Noen er klart essensielle for mennesker, mens andre er potensielt essensielle. For mange av sporelementene vet vi lite om behov, mangelsymptomer og i hvilke matvarer de er tilgjengelige. Et variert norsk kosthold antas å gi tilstrekkelig tilskudd av de fleste mineraler med jern som et unntak. Det anbefales ikke å bruke tilskudd av sporelementer tilfeldig, idet uheldige interaksjoner i forhold til andre sporelementer kan oppstå (f.eks. interferens når det gjelder absorpsjon). Se også kapittel T23 Vitaminer, sporelementer og mineraler, L23 Tabell 3 Sporelementer/-kilder og anbefalt tilførsela og L23 Tabell 2 Øvre grense for inntak og toksisitet av vitaminer og sporelementera.

Legemiddelomtaler og preparater, se

L11 Fluorid

L4 Jernmedikamenter

L8 Kalium

L8 Magnesium

Underkapitler