L2.3.1.3 Trastuzumab

Publisert: 21.06.2021

Egenskaper

Se også L18 Immunmodulerende immunglobuliner

Rekombinant humanisert IgG1 monoklonalt antistoff mot human HER2, som er en koreseptor for vekstfaktorer i epidermal vekstfaktor (EGF)-familien. Trastuzumab hemmer proliferasjon og utløser ev. celledød i tumorceller som overuttrykker HER2. Det er også holdepunkter for synergisme mellom effektene av trastuzumab og kjemoterapi.

Farmakokinetikk

Doseavhengig farmakokinetikk. Halveringstid ca. 6 dager (1–32 dager).

Indikasjoner

Brystkreft, som adjuvant behandling i ett år (gitt hver 3. måned) ved overuttrykk av HER2-reseptor. Trastuzumab-behandlingen starter etter avsluttet fire adjuvante kurer FEC100. Palliativ behandling av metastatisk brystkreft der det er påvist overuttrykk av HER2 i tumorcellene. Metastatisk ventrikkelkreft der tumor har HER2-overuttrykk. Under klinisk utprøving også ved andre tumorformer.

Dosering og administrasjon

Initialt 4 mg/kg kroppsvekt, deretter 2 mg/kg ukentlig. Gis som intravenøs infusjon.

Overdosering

Se G12 G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Bivirkninger

I tilslutning til infusjonen, mest uttalt de første gangene, kan det komme hypersensitivitetsreaksjoner med feber, tretthet, hodepine, myalgi og artralgi, kvalme, diaré og urtikaria/utslett. I sjeldne tilfeller utvikles et mer dramatisk anafylaktisk bilde med angioødem, bronkospasme og blodtrykksfall. Den vanligste alvorlige bivirkningen er utvikling av kardiomyopati med hjertesvikt.

Graviditet, amming

Graviditet: Erfaring med bruk hos gravide mangler. Amming: Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Amming bør unngås pga. virkningsmekanismen.

Forsiktighetsregler

Pasientene må overvåkes under, og de første timene etter, infusjonen.

Det er sendt ut eget Kjære helsepersonell-brev (2017) om nødvendigheten av hjerteovervåkning

Kontroll og oppfølging

Kontroll av hjertets funksjon før og under behandling.

Informasjon til pasient

Prevensjon.

Metodevurdering

Trastuzumab (Herceptin): Til behandling av ventrikkelkreft

Trastuzumab (Herceptin) Til subkutan injeksjon: Til behandling av brystkreft

Preparater

HerceptinRoche Registration GmbH
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Injeksjonsvæske, oppløsning
Trastuzumab600 mg
5 ml
C
h
18 479,90
Pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Trastuzumab150 mg
150 mg
C
6 169,50
KanjintiAmgen Europe B.V. (2)
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Trastuzumab150 mg
150 mg
C
6 169,50
TrazimeraPfizer Europe MA EEIG (1)
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Trastuzumab150 mg
150 mg
C
6 169,50
Pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Trastuzumab420 mg
420 mg
C
17 209,20