T25.1.1.2 Tabell 2. Aktuelle undersøkelser og tegn på organaffeksjon

Publisert: 23.05.2024

Organ

Undersøkelser og tegn

Hjerte

NTproBNP, troponiner, EKG, ekkokardiografi, amyloidose-skjelettscintigrafi

Nyre

Kreatinin, albumin, Urin: albumin/kreatinin ratio, totalprotein/kreatinin ratio

Lever

Leverstørrelse (klinisk/bildediagnostisk), ALP

Lunge

Respirasjonssymptomer + interstitielle forandringer på røntgen eller CT/MR thorax

Bløtvev

Makroglossi, karpaltunnelsyndrom, lumbal spinal stenose, bicepsseneruptur, kjeveklaudikasjon, periorbital ekkymose

Perifer nevropati

Klinisk, symmetrisk, nevropati i underekstremitetene

Autonom nevropati

Motilitetsforstyrrelser i gastrointestinaltraktus (alternerende diare og obstipasjon, dysfagi, vekttap), ortostatisk hypotensjon, blære – og ereksjonsforstyrrelser