L5.3.8.1 Bupropion

Publisert: 22.12.2015

Sist endret: 02.10.2022

For mer informasjon og vedrørende bivirkninger, graviditet og amming, forsiktighetsregler samt kontraindikasjoner, se L5 Bupropion

Egenskaper

Hemmer nevralt opptak av noradrenalin og dopamin slik at mengden av disse transmitterne i synapsespalten øker. Minimal virkning på serotonerge synapser. Reduserer depressive symptomer. Sammenlignende studier viser at bupropion har omtrent samme antidepressive effekt som SSRI. Foreløpige resultater kan tyde på at bupropion er særlig gunstig ved depresjoner preget av lite energi og tap av glede og interesse. Gir mindre seksuelle bivirkninger enn andre antidepressiva.

Indikasjoner

Behandling av depressive episoder hos voksne. Virkestoffet bupropion er også godkjent som hjelpemiddel ved røykeavvenning (se L5 Bupropion).

Dosering og administrasjon

Startdosen er 150 mg daglig. Bupropion kan virke stimulerende og kan føre til søvnvansker, og det bør derfor tas om morgenen. Ved manglende effekt etter fire uker kan dosen økes til 300 mg om morgenen. Se også Kontroll og oppfølging nedenfor.

Overdosering

Se G12 G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling.

Kontroll og oppfølging

Farmakogenetisk analyse av CYP2B6 er aktuelt ved oppstart og/eller under behandling redusert totalkonsentrasjon/redusert effekt, se DOI: 10.1097/FTD.0000000000000183. Bupropion kan også monitoreres med serumkonsentrasjonsmålinger, se Farmakologiportalen.

Kilder

Bupropion L5 Bupropion

Preparater

Bupropion hydrochloride TevaTeva B.V.
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett med modifisert frisetting
Bupropion150 mg
90 stk
C
b
335,70
Tablett med modifisert frisetting
Bupropion150 mg
30 stk
C
b
151,30
Tablett med modifisert frisetting
Bupropion300 mg
90 stk
C
b
635,20
Bupropion sandozSandoz A/S
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett med modifisert frisetting
Bupropion150 mg
90 stk
C
Tablett med modifisert frisetting
Bupropion150 mg
30 stk
C
Bupropion-ratiopharmRatiopharm GmbH
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett med modifisert frisetting
Bupropion150 mg
90 stk
C
ParitdamAccord Healthcare B.V.
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett med modifisert frisetting
Bupropion300 mg
90 stk
C
b
635,20
Tablett med modifisert frisetting
Bupropion300 mg
30 stk
C
b
266,40
Wellbutrin RetardGlaxoSmithKline AS
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett med modifisert frisetting
Bupropion150 mg
30 stk
C
b
151,30
Tablett med modifisert frisetting
Bupropion150 mg
90 stk
C
b
335,70
Tablett med modifisert frisetting
Bupropion300 mg
30 stk
C
b
266,40
Tablett med modifisert frisetting
Bupropion300 mg
90 stk
C
b
635,20