L2.4.1 Anastrozol, letrozol

Publisert: 21.06.2021

Se også L2 Aromatasehemmere

Egenskaper

Anastrozol og letrozol, er ikke-steroide selektive aromatasehemmere. Midlene senker østrogennivåene nesten komplett. De har ikke signifikant effekt på binyrebarken eller ovariene. Anastrozol og letrozol har svært like farmakologiske egenskaper.

Farmakokinetikk

  1. Anastrozol: Biotilgjengeligheten er ca. 80 % ved peroral tilførsel. Metaboliseres i stor grad i leveren via P450-isoenzymer til inaktive metabolitter. Halveringstiden er 2 døgn.

  2. Letrozol: Biotilgjengeligheten er 100 % ved peroral tilførsel. Metaboliseres i leveren via CYP2A6 og CYP3A4. Inaktiv hovedmetabolitt. Halveringstiden er ca. 2 døgn.

Indikasjoner

Hormonreseptorpositiv brystkreft hos postmenopausale kvinner.

Dosering og administrasjon

Gis peroralt. Vanlige doser er:

  1. Anastrozol: 1 mg daglig

  2. Letrozol: 2,5 mg daglig

Overdosering

Se G12 G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling og G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Bivirkninger

Som regel milde. Vanligst er hodepine, kvalme, diaré, hetetokter, skjedetørrhet, hudutslett, tretthet, muskel- og skjelettsmerter.

Graviditet, amming

Kontraindisert. Skal ikke brukes hos premenopausale kvinner.

Forsiktighetsregler

Manglende dokumentasjon om bruk ved sterkt nedsatt lever- og nyrefunksjon.

Informasjon til pasient

Prevensjon. Bivirkninger.

Preparater

Anastrozol Medical ValleyMedical Valley Invest AB
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Anastrozol1 mg
98 stk
C
b
1 977,80
Letrozol Medical ValleyMedical Valley Invest AB
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Letrozol2.5 mg
100 stk
C
b
1 670,30
Tablett
Letrozol2.5 mg
30 stk
C
b
526,50
ArimidexOrifarm AS
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Anastrozol1 mg
98 stk
C
b
1 977,80
ArimidexLaboratoires Juvisé Pharmaceuticals
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Anastrozol1 mg
98 stk
C
b
1 977,80
FemarAbacus Medicine A/S
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Letrozol2.5 mg
100 stk
C
b
1 670,30
FemarNovartis Norge (2)
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Letrozol2.5 mg
100 stk
C
b
1 670,30
Tablett
Letrozol2.5 mg
30 stk
C
b
526,50
Letrozol AccordAccord Healthcare B.V.
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Letrozol2.5 mg
100 stk
C
b
1 670,30
Tablett
Letrozol2.5 mg
30 stk
C
b
526,50
Letrozol OrifarmOrifarm Generics (3)
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Letrozol2.5 mg
30 stk
C
b
526,50
Tablett
Letrozol2.5 mg
100 stk
C
b
1 670,30
Letrozol accordAccord Healthcare
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Letrozol2.5 mg
30 stk
C