L2.4.2 Eksemestan

Publisert: 21.06.2021

Se også L2 Aromatasehemmere

Egenskaper

Eksemestan er en irreversibel steroidal aromatasehemmer som hindrer omdannelse av androgener til østrogener i perifere vev.

Farmakokinetikk

Den absolutte biotilgjengeligheten hos mennesker er ukjent. Biotilgjengeligheten øker ved samtidig inntak av mat. Eksemestan er gjenstand for en betydelig førstepassasjemetabolisme i leveren via CYP3A4. Utskilles via gallen og via nyrene. Halveringstiden er ca. 24 timer.

Indikasjoner

Behandling av avansert brystkreft hos postmenopausale kvinner.

Dosering og administrasjon

25 mg daglig. Bør tas med mat. Dosejusteringer er ikke nødvendig.

Overdosering

Se G12 G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Bivirkninger

Bivirkningene er moderate. Vanligst er hetetokter og kvalme, tretthet, svette og svimmelhet.

Graviditet, amming

Kontraindisert. Skal ikke brukes hos premenopausale kvinner.

Forsiktighetsregler

Forsiktighet ved nedsatt lever- eller nyrefunksjon.

Informasjon til pasient

Prevensjon. Bivirkninger.

Preparater

AromasinPfizer AS
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Eksemestan25 mg
100 stk
C
b
3 673,70
Exemestan SandozSandoz - København
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Eksemestan25 mg
100 stk
C
b
3 673,70