L1.10.2 Tabell 2 Farmakokinetiske data for enkelte viktige antibakterielle midler

Tabell 2 Farmakokinetiske data for enkelte viktige antibakterielle midler

Gruppe – Middel

Overgang til spinalvæske i % av plasmakonsentrasjonb

Utskilt uforandret i % av absorbert dose i

T1/2 plasma (timer) Nyrefunksjon

Dosereduksjonc ved nedsatt funksjon i

0–10

11–30

> 30

Urin

Galle

Normal

Anuri

Nyre

Lever

  1. De oppførte verdiene må betraktes som tilnærmede data

  2. (+) markerer overgang ved meningitt

  3. For utfyllende opplysninger, se kapitlet om legemiddeldosering ved nyresvikt (G3 Legemiddelbruk og -dosering ved nedsatt nyrefunksjon) og ved leversvikt ()

  4. Bare ved parenteral administrasjon

  5. Opplysning om overgang ved meningitt mangler

  6. Sikre data mangler

  7. Få data, dosereduksjon ved sterkt nedsatt nyre- eller leverfunksjon

Penicilliner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Benzylpenicillin

+

 

 

> 90

< 1

0,7

7–10

Jad

 

- Ampicillin

+

(+)

 

> 90

< 5

1,0

7–20

Ja

 

Cefalosporiner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cefuroksim

+

(+)

 

> 90

< 1

1,3

22

Ja

 

Tetrasykliner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tetrasyklin

+

(+)

 

> 50

< 1

10

Øker

Ja

Ja

- Doksysyklin

 

+

 

> 40

< 5

15

Øker lite

 

Ja

Makrolider

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Erytromycin

+

 

 

< 10

> 30

1,5–3

6

 

Ja

Karbohydratantibiotika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Klindamycin

+

 

 

ca. 10

ca. 4

2,7

6

 

Ja

Kloramfenikol

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Kloramfenikol

 

 

+

5–15

< 5

2,7

Øker lite

 

Ja

Aminoglykosider

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Gentamicin

+

(+)

 

> 90

< 1

2,0

20–30

Ja

 

Oxazolidinoner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Linezolid

 

 

+e

30

f

5–7

f

g

g

Nitroimidazoler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Metronidazol

 

 

+

15

< 15

6–8

Øker lite

Ja

Ja

Fluorokinoloner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ciprofloxacin

+

 

+

30–50

< 1

4

7–10

Ja

Ja

- Ofloxacin

 

 

(+)

70–90

< 10

6–7

20–40

Ja