L1.10.1 Tabell 1 Antimikrobielle midler – mikrobegruppe

Tabell 1 Antimikrobielle midler – mikrobegruppe

Terapeutisk nytte

 

 

Legemiddelgruppe

Mikrobegruppe

Vanlige bakterier

 

Mykobakterier

 

Mykoplasma

 

Klamydia

Gram +

Gram –

  1. Klamydia inneholder penicillinbindende proteiner. Amoksicillin anbefales til behandling av C. trachomatis hos gravide, men effekten ansees ikke som tilstrekkelig ved andre indikasjoner

  2. Enkelte midler i klassen kan være aktuelle som andre- eller tredjelinjebehandling ved multiresistent tuberkulose

  3. Kun effekt mot anaerobe bakterier

Penicilliner

+

+

(+)a

Cefalosporiner

+

+

Kloramfenikol

+

+

Sulfonamider

+

+

Trimetoprim

+

+

Fluorokinoloner

+

+

(+)b

+/–

Nitroimidazoler

+c

c

Aminoglykosider

+

+

(+)b

Tetrasykliner

+

+

+

+

Makrolider

+

(+)b

+

+

Karbohydratantibiotika

+

Oxazolidinoner

+

(+)b

Steroidantibiotika

+