L1.10.4 Tabell 4 Helsemyndighetenes anbefalte vaksinasjonsprogram for barn

Tabell 4  Helsemyndighetenes anbefalte vaksinasjonsprogram for barn

Disse vaksinene fås gratis fra Nasjonalt folkehelseinstitutt når de brukes i henhold til vaksinasjonsprogrammet

Alder

Vaksinasjon mot

 

Tuberkulose (BCG), 1 dose til definerte risikogrupper Hepatitt B-vaksine og spesifikt immunglobulin gis rett etter fødselen til barn av mødre som er bærere av hepatitt B.

6 uker

Rotavirusvaksine (RVV)

3 måneder

Difteri-stivkrampe-kikhoste-poliomyelitt-H, ifluenzae-hepatitt B (DTP-IPV-Hib-HBV)-pneumokokkvaksine (PKV), rotavirusvaksine (RVV)

5 måneder

Difteri-stivkrampe-kikhoste-poliomyelitt-H, influenzae-hepatitt B (DTP-IPV-Hib-HBV)-pneumokokkvaksine (PKV)

11–12 måneder

Difteri-stivkrampe-kikhoste-poliomyelitt-H, influenzae-hepatitt B (DTP-IPV-Hib-HBV)-pneumokokkvaksine (PKV)

15 måneder

Meslinger-kusma-røde hunder (MMR)

7–8-årsalder

Difteri-stivkrampe-kikhoste-poliomyelitt (DTP-IPV)

11–12-årsalder

Meslinger-kusma-røde hunder (MMR)

12–13-årsalder, jenter

Humant papillomavirus (HPV), 3 doser

15–16-årsalder

Difteri-stivkrampe (DT), Poliomyelitt (IPV)