L1.10.3 Tabell 3 Dosering av levofloksacin ved nedsatt nyrefunksjon

Tabell 3  Dosering av levofloksacin ved nedsatt nyrefunksjon

 

250 mg/24 timer  

500 mg/24 timer  

500 mg/12 timer  

Kreatinin clearance:

Første dose 250 mg

Første dose 500 mg

Første dose 500 mg

50 – 20 ml/min

Deretter 125 mg/24 timer

Deretter 250 mg/24 timer

Deretter 250 mg/12 timer

19 – 10 ml/min

Deretter 125 mg/48 timer

Deretter 125 mg/24 timer

Deretter 125 mg/12 timer

<10 ml/min (inkludert hemodialyse og CAPD)

Deretter 125 mg/48 timer

Deretter 125 mg/24 timer

Deretter 125 mg/24 timer