L9.1.3.2 Deksklorfeniramin

Publisert: 26.02.2016

Sist endret: 28.11.2017

Vedrørende indikasjonerbivirkningerforsiktighetsregler, informasjon til pasient samt kombinasjonsbehandling, se L9 Histamin H1‑antagonister

Egenskaper

Et førstevalgsmiddel ved allergi når et førstegenerasjons antihistamin skal velges.

Farmakokinetikk

Biotilgjengeligheten er 25–50 % ved peroral tilførsel. Er gjenstand for betydelig førstepassasjemetabolisme i leveren ved cytokrom P450-isoenzymer. Inaktive metabolitter. Utskilles hovedsakelig via nyrene, 3–18 % umetabolisert. Halveringstiden er 15–20 timer.

Dosering og administrasjon

Individuell

 • Peroralt:

  • Voksne og barn over 12 år: 2–4 mg × 2

  • Barn: Avhengig av alder og vekt, fra 0,5 mg × 2 til barn under 1 år

 • Parenteralt:

  • Voksne: 5 mg intramuskulært eller subkutant, intravenøst etter fortynning 1/5

  • Barn: 1–5 mg avhengig av alder og vekt

  Må gis langsomt hvis det skal gis intravenøst

Spesielle forhold hos eldre/kontraindikasjoner

Se G24 NorGeP tabell, uhensiktsmessige forskrivninger til eldre pasienter i allmennpraksis

Overdosering

Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Graviditet, amming

Se L9 Graviditet, amming. Opplysninger om overgang til morsmelk mangler.

Kontroll og oppfølging

Serumkonsentrasjonsmåling er tilgjengelig, se Farmakologiportalen

Preparater

Deksklorfeniramin NAFSykehusapoteket ved Rikshospitalet
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Injeksjonsvæske
Deksklorfeniramin5 mg / 1 ml
10 ×1 ml
C
PolaraminSchering-Plough (4)
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Mikstur
Deksklorfeniramin0.4 mg / 1 ml
100 ml
C
Polaramin EuromedicaSchering-Plough (4)
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Mikstur
Deksklorfeniramin0.4 mg / 1 ml
100 ml
C
PolaramineSchering-Plough (4)
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Injeksjonsvæske
Deksklorfeniramin5 mg / 1 ml
5 ×1 ml
C
PolaramineMSD
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Mikstur
Deksklorfeniramin0.4 mg / 1 ml
60 ml
C
Tablett
Deksklorfeniramin2 mg
20 stk
C
Tablett
Deksklorfeniramin2 mg
30 stk
C
Polaramine orifarmMSD
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Injeksjonsvæske
Deksklorfeniramin5 mg / 1 ml
5 ×1 ml
C
Polaramine specificMSD
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Injeksjonsvæske
Deksklorfeniramin5 mg / 1 ml
5 ×1 ml
C