L9.3 Glukokortikoider for lokal, nasal administrasjon, kombinasjonspreparater

Publisert: 26.02.2016

Se L3 Glukokortikoider og L3 Glukokortikoider for systemisk effekt og lokal injeksjon

Egenskaper

Kombinasjon av histamin-H1-antagonist (azelastin) og kortikosteroid (flutikason).

Indikasjoner

Moderat til alvorlig sesongrelatert og helårlig allergisk rhinitt hvis monoterapi med enten intranasalt antihistamin eller glukokortikoid ikke er tilstrekkelig.

Dosering og administrasjon

Regelmessig bruk er viktig for full terapeutisk effekt.

Voksne og ungdom > 12 år: 1 spray i hvert nesebor x 2 (morgen og kveld).

Anbefales ikke til barn < 12 år.

Overdosering

Se glukokortikoider til lokal administrasjon G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling og azelastin G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Bivirkninger

Neseblod sees av og til. En del opplever ubehagelig lukt og smak (dysgeusi).

Graviditet, amming

Graviditet: Ingen holdepunkter for at antihistaminer er skadelig for fosteret. Ingen grunn til å fraråde nødvendig bruk. Amming: Risiko for farmakologiske effekter hos barnet ansees som liten.

Forsiktighetsregler

Vurder nøye den totale mengde glukokortikoider som gis ved bruk av høye doser lokale glukokortikoider til barn som både behandles for rhinitt og astma.

Kontroll og oppfølging

Pasienter som står på lokale glukokortikoider over lang tid, bør kontrolleres med noen måneders mellomrom med tanke på lokale slimhinneskader, spesielt på neseskilleveggen.