L9.1.3.1 Alimemazin

Publisert: 26.02.2016

Vedrørende bivirkningerforsiktighetsregler, informasjon til pasient samt kombinasjonsbehandling, se L9 Histamin H1‑antagonister

Egenskaper

Et fentiazinderivat med uttalt sedativ og hypnotisk virkning.

Farmakokinetikk

Biotilgjengeligheten er ca. 70 % ved peroral tilførsel. Metaboliseres i stor grad i leveren ved cytokrom P450-isoenzymer. Metabolittenes aktivitet er ikke klarlagt. Utskilles hovedsakelig via nyrene. Halveringstiden er ca. 5 timer.

Indikasjoner

Søvnforstyrrelser. Allergiske lidelser hvor sedativ effekt er ønsket.

Dosering og administrasjon

Individuell

  • Voksne og barn over 14 år: 10–25 mg × 3–4

  • Barn < 14 år: Lavere dose (ned til 2,5 mg × 3–4). Alimemazin anbefales ikke brukt til barn under 2 år

Legemidler og førerkortforskriften

Se G15 Trafikk, risikofylt arbeid og legemiddelbruk

Spesielle forhold hos eldre/kontraindikasjoner

Se G24 NorGeP tabell, uhensiktsmessige forskrivninger til eldre pasienter i allmennpraksis

Overdosering

Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Bivirkninger

Uttalt tendens til døsighet og sedasjon. Munntørrhet. Eksitasjon hos barn. I sjeldne tilfeller malignt antipsykotikasyndrom, agranulocytose, blodtrykksfall. Se også antihistaminer L9 Bivirkninger.

Graviditet, amming

Se L9 Graviditet, amming. Overgang til morsmelk er minimal.

Kontroll og oppfølging

Serumkonsentrasjonsmåling er tilgjengelig, se Farmakologiportalen

Preparater

Alimemazin EvolanEvolan Pharma AB
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Kapsel
Alimemazin20 mg
100 stk
C
b
584,-
VallerganSanofi-aventis Norge (3)
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Mikstur
Alimemazin5 mg / 1 ml
150 ml
C
b
132,80
Tablett
Alimemazin10 mg
25 stk
C
b
104,70