L5.1.1.5 Nitrazepam

Publisert: 22.12.2015

Sist endret: 22.03.2017

Vedrørende bivirkninger, forsiktighetsregler, kontraindikasjoner, kontroll og oppfølging samt informasjon til pasient, se L5 Benzodiazepiner

Egenskaper

Samme generelle egenskaper mht. effekter, bivirkninger o.a. som andre benzodiazepiner.

Farmakokinetikk

Biotilgjengeligheten er ca. 80 % ved peroral tilførsel. Maksimal plasmakonsentrasjon etter ca. 2 timer. Metaboliseres i leveren via P450-isoenzymer og via glukuronidering. Svakt aktive metabolitter. Utskilles via nyrene, metabolisert. Halveringstiden er 20–30 timer.

Indikasjoner

Akutte og alvorlige søvnvansker. Bør ikke være førstevalg. Epilepsi; Absenser og atypiske absenser. Hypsarytmier

Dosering og administrasjon

Søvnmiddel: Voksne: 2,5–5 mg, ev. opptil det dobbelte. Hos eldre anbefales halv dose. Antikonvulsivum: Fordeles på 3–4 doser. Voksne: 15–30 mg daglig. Barn  (Apodorm): 1–3 år: 2,5–10 mg. 3–14 år: 15 mg. Barn (Mogadon): 0–1 år: 5–10 mg daglig. 1–14 år: 15 mg daglig.

Legemidler og førerkortforskriften

Se Helsekrav til førerkort 

Spesielle forhold hos eldre/kontraindikasjoner

Se

Overdosering

Se G12 G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling.

Bivirkninger

Sedasjon, tretthet, depresjon, svimmelhet, ataksi, talevansker, glemsomhet, muskelsvakhet. Nedsatte kognitive og psykomotoriske ferdigheter også dagen derpå. Risiko for avhengighet.

Graviditet, amming

Graviditet: Se gruppeomtalen L5 Anxiolytika og hypnotika. Amming: Overgang til morsmelk er liten, også ved gjentatte doser. Se gruppeomtalen L5 Anxiolytika og hypnotika.

Kontroll og oppfølging

Serumkonsentrasjonsmåling er tilgjengelig, se Farmakologiportalen

Preparater

ApodormActavis Group PTC ehf
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Nitrazepam5 mg
50 stk
B
b
90,80
Tablett
Nitrazepam5 mg
20 stk
B
b
72,30
Tablett
Nitrazepam5 mg
100 stk
B
b
121,70
MogadonMeda - Asker
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Nitrazepam5 mg
50 stk
B
b
90,80
NitrazepamAccord Healthcare
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Nitrazepam5 mg
20 stk
B
NitrazepamTakeda
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Nitrazepam5 mg
100 stk
B
Tablett
Nitrazepam5 mg
50 stk
B
Nitrazepam essentialEssential Pharmaceuticals Limited
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Mikstur
Nitrazepam2.5 mg / 5 ml
70 ml
B