L5.1.1.2 Diazepam

Publisert: 22.12.2015

Sist endret: 05.09.2017

Vedrørende bivirkninger, forsiktighetsregler, kontraindikasjoner, kontroll og oppfølging samt informasjon til pasient, se L5 Benzodiazepiner

Egenskaper

Samme generelle egenskaper mht. effekter, bivirkninger o.a. som andre benzodiazepiner.

Farmakokinetikk

Biotilgjengelighet: Injeksjonsvæske (emulsjon) intravenøst og tabletter opptil 100 %, rektalvæske 50–90 %, stikkpiller 50–75 %. Tid til maksimal plasmakonsentrasjon etter tilførsel: Intravenøst 3–8 minutter, intramuskulært 45–60 minutter, rektalløsning 10 minutter, tabletter 1–2 timer, stikkpiller 1,5 timer. Metaboliseres i stor grad i leveren via CYP2C19 og CYP3A4. Aktiv hovedmetabolitt (desmetyldiazepam) metaboliseres deretter videre til oksazepam. Halveringstid: Voksne: 20–50 timer, eldre 70–100 timer. Barn: Premature: 40–110 timer, nyfødte fullbårne: ca. 30 timer, inntil 1 år: ca. 10 timer, > 1 år: ca. 20 timer. Utskilles i urinen

Indikasjoner

Angst (kortvarig, situasjonsbestemt). Insomni, særlig ledsaget av angst (kortvarig, situasjonsbestemt). Akutt psykotisk angst og uro. Epileptiske anfall og feberkramper. Abstinenssymptomer. Preoperativ bruk.

Dosering og administrasjon

 1. Peroralt:

  Voksne:

  1. Ved situasjonsbestemt angst: 2–5 mg som en enkeltdose.

  2. Vanlig døgndose: 2–5 mg × 2–3, lavest hos eldre. Økt dosebehov ved svær angst. Da kan det være hensiktsmessig med hyppigere vedlikeholdsdosering (4–5 ganger/døgn), helst bare i kort tid (reduserer døgndosebehovet).

  3. Insomni forbundet med angst: 5–15 mg.

  4. Ved delirium tremens: Se T5 Delirium tremens.

  Barn:

  1. 0,1–0,8 mg/kg fordelt på 1–3 doser.

 2. Parenteralt:

  1. Ved akutt uro, alvorlig akutt psykotisk angst og uro: 5–10 mg langsomt intravenøst i stor vene eller intramuskulært (< 5 mg/minutt), ev. mer (20 mg) ved særlig voldsom atferd. Gjentas hvis nødvendig. Intramuskulær injeksjon skal bare brukes hvis peroral eller intravenøs administrasjon ikke kan anvendes.

  2. Ved kramper:

   1. Voksne: Innledningsvis 10–20 mg intravenøst (langsomt, ca. 5 mg/minutt), ev. rektalløsning (klyster).

   2. Barn: 0,3–1 mg/kg intravenøst. Forholdsvis høyest dose til de minste barna. Dosen kan gjentas ved behov. Ev. startes infusjonen 0,2–1 mg/kg/time. Alternativt klyster (rektalløsning).

  Diazepam bør fortrinnsvis injiseres uten tilblanding. Ved tendens til anfallsresidiv kan man i spesielle tilfeller gi det som infusjon. (NB! Det må tas hensyn til preparatets blandbarhet.)

 3. Rektalt:

  1. Klyster:

   1. Ved akutt angst og agitasjon: Voksne: 10 mg (eldre 5 mg). Gjentas etter 5 minutter hvis nødvendig.

   2. Feberkramper og epileptiske anfall: Voksne: 10–20 mg. Barn: 0,3–1 mg/kg, forholdsvis høyere dose til de minste. Barn > 10 kg: 10 mg. Barn 4–10 kg: 5 mg. Deretter ved behov gjentatt instillasjon.

   3. Feberkrampeprofylakse: Ved temperatur ≥ 38,5 °C gis hver 12. time: Barn > 10 kg: 10 mg. Barn 4–10 kg: 5 mg. Bør ikke gis utover 2–3 døgn hvis ikke årsak til feber er kjent.

  2. Stikkpiller: Voksne: 10–30 mg ved angst når peroral administrasjon ikke kan brukes. Barn: 2,5–5 mg 1–2 ganger daglig.

 4. Preoperativ bruk: Se L22 Benzodiazepiner i anestesien.

Etter bruk i 2–4 uker eller lenger bør seponering skje gradvis pga. rebound søvnproblemer, avhengighetsreaksjoner og abstinens.

Legemidler og førerkortforskriften

Se Helsekrav til førerkort 

Spesielle forhold hos eldre/kontraindikasjoner

Se

Overdosering

Se G12 G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling.

Graviditet, amming

Graviditet: Se gruppeomtalen L5 Anxiolytika og hypnotika. Amming: Overgang til morsmelk er moderat. Tilbakeholdenhet anbefales. Letargi og vekttap er blitt rapportert i brysternærte barn. Dagsdose bør ikke overskride 10 mg. Se gruppeomtalen L5 Anxiolytika og hypnotika.

Kontroll og oppfølging

Serumkonsentrasjonsmåling er tilgjengelig, se Farmakologiportalen

Preparater

ApaurinKRKA
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Injeksjonsvæske
Diazepam10 mg / 2 ml
10 × 2 ml
B
Diazepam
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Stikkpille
Diazepam10 mg
5 stk
B
Stesolid
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Injeksjonsvæske
Diazepam5 mg / 1 ml
10 × 2 ml
B
Stesolid Rektal Prefill
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Rektalvæske
Diazepam5 mg / 1 ml
5 × 2 ml
B
Valium
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Injeksjonsvæske
Diazepam10 mg / 2 ml
5 × 2 ml
B
DiazepamWockhardt
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Injeksjonsvæske
Diazepam5 mg / 1 ml
10 × 2 ml
B
StesolidActavis Group PTC ehf (1)
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Injeksjonsvæske
Diazepam5 mg / 1 ml
10 × 2 ml
B
b
196,-
Rektalvæske
Diazepam5 mg / 2.5 ml
5 × 2.5 ml
B
b
222,40
Rektalvæske
Diazepam10 mg / 2.5 ml
5 × 2.5 ml
B
b
249,-
Stikkpille
Diazepam5 mg
10 stk
B
b
121,40
Stikkpille
Diazepam10 mg
10 stk
B
b
137,30
Tablett
Diazepam2 mg
50 stk
B
b
97,90
Tablett
Diazepam2 mg
100 stk
B
b
135,70
Tablett
Diazepam2 mg
25 stk
B
b
97,70
Tablett
Diazepam5 mg
50 stk
B
b
97,90
Tablett
Diazepam5 mg
25 stk
B
b
97,70
Tablett
Diazepam5 mg
100 stk
B
b
135,70
Stesolid PrefillActavis Group PTC ehf (1)
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Rektalvæske
Diazepam5 mg / 1 ml
5 × 2 ml
B
b
832,20
VivalActavis Group PTC ehf (1)
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Diazepam2 mg
20 stk
B
b
90,20
Tablett
Diazepam2 mg
100 stk
B
b
135,70
Tablett
Diazepam2 mg
50 stk
B
b
97,90
Tablett
Diazepam5 mg
100 stk
B
b
135,70
Tablett
Diazepam5 mg
50 stk
B
b
97,90
Tablett
Diazepam5 mg
20 stk
B
b
90,20
StesolidOrifarm AS
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Rektalvæske
Diazepam5 mg / 2.5 ml
5 × 2.5 ml
B
b
222,40
Rektalvæske
Diazepam10 mg / 2.5 ml
5 × 2.5 ml
B
b
249,-
ValiumOrifarm AS
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Diazepam5 mg
25 stk
B
b
97,70
ValiumRoche Norge AS
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Diazepam5 mg
25 stk
B
b
97,70
Tablett
Diazepam5 mg
100 stk
B
b
135,70