L5.1.1.6 Oksazepam

Publisert: 22.12.2015

Sist endret: 22.03.2017

Vedrørende bivirkninger, forsiktighetsregler, kontraindikasjoner, kontroll og oppfølging samt informasjon til pasient, se L5 Benzodiazepiner

Egenskaper

Samme generelle egenskaper mht. effekter, bivirkninger o.a. som andre benzodiazepiner, men gir muligens mindre ruseffekt og frister i mindre grad til overforbruk.

Farmakokinetikk

Biotilgjengeligheten er ca. 90 % ved peroral tilførsel. Maksimal plasmakonsentrasjon etter 2–4 timer. Metaboliseres i leveren ved glukuronidering. Inaktive metabolitter. Utskilles via nyrene, 50 % umetabolisert. Halveringstiden er 5–15 timer.

Indikasjoner

Angst (kortvarig, situasjonsbestemt). Søvnvansker.

Dosering og administrasjon

10–15 mg × 3–4. Ved søvnvansker doseres tidlig pga. langsom absorpsjon og fordeling til hjernen.

Legemidler og førerkortforskriften

Se Helsekrav til førerkort 

Spesielle forhold hos eldre/kontraindikasjoner

Se

Overdosering

Se G12 G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling.

Bivirkninger

Sedasjon, tretthet, depresjon, svimmelhet, ataksi, talevansker, glemsomhet, muskelsvakhet. Nedsatte kognitive og psykomotoriske ferdigheter også dagen derpå. Risiko for avhengighet.

Graviditet, amming

Graviditet: Se gruppeomtalen L5 Anxiolytika og hypnotika. Amming: Overgang til morsmelk er minimal. Se gruppeomtalen L5 Anxiolytika og hypnotika.

Kontroll og oppfølging

Serumkonsentrasjonsmåling er tilgjengelig, se Farmakologiportalen

Preparater

Oxapax
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Oksazepam15 mg
30 stk
B
Oxazepam
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Oksazepam10 mg
28 stk
B
Tablett
Oksazepam15 mg
28 stk
B
SobrilPfizer AS
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Oksazepam10 mg
25 stk
B
b
89,60
Tablett
Oksazepam10 mg
49 ×1 stk
B
b
175,60
Tablett
Oksazepam10 mg
100 stk
B
b
113,20
Tablett
Oksazepam15 mg
100 stk
B
b
194,80
Tablett
Oksazepam15 mg
25 stk
B
b
95,50
Tablett
Oksazepam15 mg
49 ×1 stk
B
b
187,20
Tablett
Oksazepam25 mg
25 stk
B
b
100,30
Tablett
Oksazepam25 mg
100 stk
B
b
194,80
Tablett
Oksazepam25 mg
49 ×1 stk
B
b
196,60