L3.10.3.1 Dutasterid, finasterid

Publisert: 10.12.2015

Sist endret: 05.01.2018

Egenskaper

Dutasterid og finasterid er begge testosteron 5-alfareduktasehemmere. Ingen affinitet til den androgene reseptoren. De hemmer omdannelsen av testosteron til det mer aktive dihydrotestosteron i prostatakjertelvev. Dihydrotestosteron har en dominerende stimulerende effekt på funksjon og vekst av normal og hyperplastisk prostatakjertel. Testosteronspeilet i serum holder seg vanligvis innen normalområdet. Dutasterid og finasterid reduserer størrelse av kjertelen, øker urinstrøm og bedrer obstruktive symptomer. Det kan ta relativt lang tid før den kliniske effekten inntrer (3 måneder eller mer). Behandlingen kan være et alternativ til adrenerg alfareseptorantagonist ved benign prostatahyperplasi. Testosteron 5-alfareduktasehemmere reduserer også prostataspesifikt antigen (PSA) i plasma. Denne reduksjon utelukker ikke samtidig prostatakreft.

Farmakokinetikk

  1. Dutasterid: Biotilgjengeligheten er ca. 60 % ved peroral tilførsel. Metaboliseres i stor grad i leveren via CYP3A4 og CYP3A5 til hydroksylerte metabolitter. Aktive metabolitter. Utskilles hovedsakelig via gallen i feces. Halveringstiden er doseavhengig: Etter enkeltdoser 3–9 dager, gjentatt dosering 3–5 uker. Dette synes å skyldes to parallelle eliminasjonsveier: en som kan mettes ved klinisk relevante konsentrasjoner og en som ikke kan mettes.

  2. Finasterid: Biotilgjengeligheten er ca. 80 % ved peroral tilførsel. Metaboliseres, hovedsakelig via CYP3A4, i leveren til svakt aktive metabolitter. To metabolitter er identifisert. Utskilles via nyrene som metabolitter (ca. 40 %), og ca. 60 % av total dose utskilles via gallen til feces. Halveringstiden er 6–10 timer.

Indikasjoner

Behandling og kontroll av benign prostatahyperplasi. Androgent betinget håravfall hos menn (Finasterid: Gjelder ikke markedsført tablettstyrke (5 mg). Propecia 1 mg (uregistrert) har denne indikasjonen)

Dosering og administrasjon

Tas en gang daglig. Tablettene/kapslene skal svelges hele og kan tas til mat.

Overdosering

Se G12 G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling og G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling.

Bivirkninger

Impotens og nedsatt libido kan forekomme. Disse forekommer tidlig i behandlingen og avtar ved fortsatt behandling hos de fleste. Ejakulasjonsforstyrrelser. Ømme og/eller forstørrede bryster. Leveraffeksjon. Brystkreft hos menn kan forekomme.

Forsiktighetsregler

Før behandling startes, må man forsikre seg om at cancer prostatae ikke foreligger ved eksplorasjon og måling av PSA. Kondom bør brukes hvis seksuell partner er gravid (finasterid utskilles i ejakulat). Hvis tablettene av praktiske grunner må knuses (ev. at kapslene lekker), bør de ikke håndteres av gravide eller fertile kvinner, samt barn og ungdom pga. faren for transkutan absorpsjon av både finasterid og dutasterid.

Kontraindikasjoner

Kvinner og barn. Skal ikke brukes av kvinner som er eller kan være gravide. Obs. ved alvorlig nedsatt leverfunksjon

Kontroll/oppfølging

Kontrolleres regelmessig for cancer prostatae. PSA kan være redusert selv ved cancer prostatae.

Informasjon til pasient

Bivirkninger. Kontroll.

Preparater

AvodartOrifarm AS
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Kapsel
Dutasterid0.5 mg
90 stk
C
870,40
Dutasteride Medical ValleyMedical Valley Invest AB
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Kapsel
Dutasterid0.5 mg
90 stk
C
870,40
Kapsel
Dutasterid0.5 mg
30 stk
C
314,30
FinamedMibe
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Finasterid5 mg
100 stk
C
FinasteridAurobindo Pharma
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Finasterid5 mg
100 stk
C
Finasterid ActavisActavis Group PTC ehf
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Finasterid5 mg
28 stk
C
b
148,-
Tablett
Finasterid5 mg
98 stk
C
b
400,60
PropeciaMSD
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Finasterid1 mg
98 stk
C
Tablett
Finasterid1 mg
84 stk
C
Tablett
Finasterid1 mg
28 stk
C
ProscarMerck Sharp & Dohme B.V.
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Finasterid5 mg
105 stk
C
b
436,30
Proscar2care4 ApS
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Finasterid5 mg
98 stk
C
b
427,90
ProscarFarmagon
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Finasterid5 mg
98 stk
C
b
400,60