L18.7.4 Glatirameracetat

Publisert: 3.03.2017

Egenskaper

Acetatet av syntetiske polypeptider som har likhet med strukturer i myelin og som antas å interferere med immunmedierte sykdomsmekanismer ved multippel sklerose, muligens ved å indusere en antiinflammatorisk T-celle-respons (en såkalt Th2 respons). Virkningsmekanismen er ikke nærmere kjent.

Farmakokinetikk

Absorberes raskt ved subkutan tilførsel. Degraderes i stor grad til mindre fragmenter i subkutant vev.

Indikasjoner

Reduksjon av residivhyppighet hos ambulante voksne pasienter med multippel sklerose som har hatt minst to episoder med nevrologisk funksjonsnedsettelse siste 2 år.

Dosering og administrasjon

Se spesiallitteratur.

Overdosering

Se G12 G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Bivirkninger

Se spesiallitteratur.

Graviditet, amming

Graviditet: Begrenset klinisk erfaring har ikke vist fosterskadelige effekter.
Amming: Kan brukes med forsiktighet av ammende. Liten klinisk erfaring. 

Metodevurdering

Glatirameracetat (Copaxone): Til behandling av multippel sklerose (MS)

Preparater

CopaxoneTeva GmbH
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Injeksjonsvæske, oppløsning
Glatiramer20 mg / 1 sprøyte
28 ×1 ml
C
h
7 066,30
Injeksjonsvæske, oppløsning
Glatiramer40 mg / 1 sprøyte
12 ×1 ml
C
h
7 929,50
CopemylMylan AB
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Injeksjonsvæske, oppløsning
Glatiramer20 mg / 1 sprøyte
28 ×1 ml
C
h
7 066,30
Injeksjonsvæske, oppløsning
Glatiramer40 mg / 1 sprøyte
12 ×1 ml
C
h
7 929,50