L18.3 mTOR-hemmere

Publisert: 3.03.2017

Egenskaper

Hemmer overføringen av signalet som følger binding av interlevkin-2 til T-lymfocyttens interlevkin-2-reseptor ved å blokkere mTOR, en proteinkinase essensiell for cellesyklusprogresjon. Disse legemidlene har også antifibrotiske effekter og hemmer effekten av vaskulær endotel vekstfaktor (VEGF) med derav hemmet karproliferasjon. Dette siste kan utnyttes i f.eks. behandlingen av Kaposis sarkom hos transplanterte (overgang fra kalsinevrinhemmere til mTOR-hemmere).

Underkapitler