L18.6 Immunmodulerende cytokinantagonister

Revidert: 04.06.2023

Egenskaper

Midler som interfererer med naturlig forekommende cytokiners interaksjoner med korresponderende cellebundne reseptorer.

Underkapitler