L18.6 Immunmodulerende cytokinantagonister

Publisert: 3.03.2017

Egenskaper

Midler som interfererer med naturlig forekommende cytokiners interaksjoner med korresponderende cellebundne reseptorer.

Underkapitler