L18.7.3 BCG

Publisert: 3.03.2017

Egenskaper

BCG er levende, svekkede stammer av Mycobacterium brevis. Varierende grad av tumorregresjon er observert etter administrasjon av BCG, gitt enten subkutant, intradermalt, direkte inn i tumor eller topikalt på overflatisk tumor. Mekanismen for antitumoreffekt er usikker. Mulige forklaringer er uspesifikk, aktiv immunstimulering, aktivering av endogen cytokinproduksjon (interferon, tumornekrosefaktor m.fl.) eller direkte toksisk effekt på de maligne cellene. BCG‑preparatene markedsført som antineoplastiske midler, består av frysetørrede bakterier av stammene RIVM (BCG-medac) og TICE (OncoTICE).

Farmakokinetikk

Ev. passasje av mykobakterier gjennom intakt urotelialvegg er ikke klarlagt. Utskilles i urinen i løpet av et par timer.

Indikasjoner

Overflatisk blærekreft (intravesikal behandling som adjuvans til transuretral reseksjon).

Dosering og administrasjon

Se spesiallitteratur.

Overdosering

Se G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Bivirkninger

Avhenger av dose, administrasjonsmåte og om pasienten tidligere har fått BCG. Intravesikal administrasjon gir ofte dysuri og andre symptomer på irritasjon og betennelse i blære/urinveier, feber, slapphet og influensalignende syndrom. M. bovis‑infeksjon forekommer. Hypersensitivitetsreaksjoner sjelden. (Se spesiallitteratur.)

Graviditet, amming

Graviditet: Opplysninger mangler. Amming: Klinisk erfaring tilsier at BCG-vaksine kan gis til ammende.

Kontraindikasjoner

Nedsatt immunforsvar.

Preparater

BCG-MedacMedac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Pulver og væske til intravesikalsuspensjon
3 Sett
C
6 500,30
OncoTICEMerck Sharp & Dohme B.V.
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Pulver til intravesikalsuspensjon
3 stk
C
2 933,30