G23.1 Tabeller

Tabell 1: Miljørisiko som en funksjon av konsekvens og sannsynlighet

Konsekvens (giftighet)→

Sannsynlighet (miljøkonsentrasjon)↓

Ikke alvorlig

Litt alvorlig

Alvorlig

Svært alvorlig

Svært lav

Lav

Lav

Lav

Middels

Lav

Lav

Lav

Middels

Middels

Middels

Lav

Middels

Høy

Høy

Høy

Middels

Middels

Høy

Høy

Tabell 2: Beregning av miljøkonsentrasjoner (PEC) av utvalgte legemidler for norske forhold

Tabellen viser legemidler som inngikk i risikovurderingen i Norge, med korresponderende ATC-koder, definerte døgndoser (DDD) og salg i 2005 angitt i DDD per 100 innbyggere per døgn. I tillegg er det beregnet antall kg som ble brukt i løpet av et år, samt estimert miljøkonsentrasjon i vandig miljø. Alle data er fra 2005. Vær oppmerksom på at flere av virkestoffene forekommer i flere ATC-koder i tillegg til det som er oppgitt i tabellen. Forbruket av disse er også summert opp på virkestoffnivå og fremkommer som forbruk/år (kg). PEC (Predicted Environmental Concentration) uttrykker forventet konsentrasjon av legemiddel i vann.

Legemiddel

ATC-kode

DDD (mg)

DDD/100 innbyggere/dag

Forbruk/år (kg)

PEC (μg/L)

  1. Angitt i gram syklofosfamid/100 innbyggere/dag

Cefuroksim

J01DC02

3000

0,013

110

0,029

Ciprofloksacin

J01MA02

1000 (tabletter) 500 (injeksjoner)

0,052

880

0,27

Diklofenak

M01AB05

100

0,77

1 588

0,48

Etinyløstradiol

G02B +G03A + G03B + G03H

 

4,5

2

0,00057

Ibuprofen

M01AE01

1200

1,4

26 954

8,0

Metoprolol

C07AB02

150

2,2

5 646

1,7

Paracetamol

N02BE02

3000

3,3

140 464

42

Sulfametoksazol

J01EE01

480

0,032

218

0,067

Syklofosfamid

L01AA01

 

0,0010a

17

0,00026

Tetrasyklin

J01AA07

1000

0,064

1 068

0,31

Trimetoprim

J01EA01

400

0,1

534

0,16

Tabell 3: Giftighetsdata, sikkerhetsfaktor ved beregning av PNEC samt PEC/PNEC

Beregningene av PEC/PNEC gir uttrykk for et estimert «worst case scenario». (PEC = Predicted Environmental Concentration, PNEC = Predicted No Effect Concentration). Dersom det f.eks. foreligger ulik rensegrad ved et renseanlegg, er det benyttet den minste verdien (PEC/PNEC minimum).

 

Laveste giftighet (mg/L)

Sikkerhetsfaktor

PNEC (μg/L)

PEC (μg/L

PEC/PNEC 

 

Cefuroksim

91

1000

91

0,029

0,00033

Ciprofloksacin

0,005

1000

0,005

0,27

52

Diklofenak

0,001

10

0,1

0,48

3,8

Etinyløstradiol

0,000001

10

0,0001

0,00057

5,4

Ibuprofen

1

50

20

8,0

0,35

Metoprolol

3,1

100

31

1,7

0,057

Paracetamol

9,2

1000

9,2

42

2,0

Sulfametoksazol

0,0059

50

0,118

0,067

0,59

Syklofosfamid

56

50

1120

0,00026

0,00000027

 

Tetrasyklin

0,09

1000

0,09

0,31

1,5

Trimetoprim

16

1000

16

0,16

0,010