L5.4.3.3 Vareniklin

Publisert: 22.12.2015

Ssi endret: 23.08.2018

Egenskaper

Partiell agonist ved nikotinreseptorer i hjernen (nikotin-α4β2-acetylkolinreseptorer). Vil derfor både redusere nikotinsug og redusere virkningen av tilført nikotin. Vareniklin lindrer røyketrang og letter endring av røykevaner.

Farmakokinetikk

Biotilgjengeligheten er høy ved peroral tilførsel, men eksakte data mangler. Metaboliseres minimalt i leveren. Utskilles hovedsakelig via nyrene ved glomerulær filtrasjon og aktiv tubulær sekresjon, ca. 90 % umetabolisert. Halveringstiden er 24 timer.

Indikasjoner

Støttebehandling ved nikotinavvenning.

Dosering og administrasjon

Det tilrådes å begynne med 1/2 tablett 1 gang daglig i 3 dager, deretter 1/2 tablett 2 ganger daglig i 4 dager for så å fortsette med 1 mg × 2 i 3 måneder.

Overdosering

Se G12 G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling.

Bivirkninger

I første rekke abstinenssymptomer fra røykeslutt. Vektøkning, søvnproblemer, hodepine, kvalme og tretthet er vanlig. Psykiske reaksjoner (depresjon, selvmordstanker/forsøk) er registrert. Kardiale bivirkninger kan forekomme.

Graviditet, amming

Graviditet: Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se nikotin L5 Midler ved forgiftninger og avhengighetstilstander. Amming: Opplysninger om overgang til morsmelk mangler.

Forsiktighetsregler

Sikkerheten ved samtidig bruk av nikotinpreparater ikke etablert.

Kontroll og oppfølging

Bivirkninger fra de fleste organsystemer kan forekomme. Kontakt med og oppfølging fra lege er viktig. Behandlingen skal avbrytes dersom det oppstår betydelig psykiske reaksjoner.

Serumkonsentrasjonsmåling er tilgjengelig, se Farmakologiportalen

Informasjon til pasient

Legemiddeleffekten er sikrere ved samtidig rådgivning om røykeslutt. Bør ikke brukes sammen med nikotinpreparater. Pasienten må informere lege umiddelbart ved psykiske reaksjoner, spesielt depresjon eller selvmordstanker.

Preparater

ChampixPfizer Europe MA EEIG (1)
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Vareniklin1 mg
112 stk
C
1 605,30
Tablett
Vareniklin0.5 mg
11 stk
Vareniklin1 mg
42 stk
C
Tablett
Vareniklin0.5 mg
56 stk
C
820,80
Tablett
Vareniklin0.5 mg
11 stk
Vareniklin1 mg
42 stk
C
869,70