L5.4.3.2 Nikotin

Publisert: 22.12.2015

Sist endret: 15.11.2018

Egenskaper

Tilvenningsrisiko som for tobakk. Tyggetablettene gir omtrent samme konsentrasjon i blodet som en middels sterk sigarett etter ca. en halv time. De ulike preparatformene med unntak av inhalatorer og munnpulver, fungerer som «slow release»-formuleringer slik at høye og raske blodkonsentrasjoner av nikotin unngås.

Farmakokinetikk

Biotilgjengelighet: Sugetablett/sublingvaltablett/tyggetablett: Ca. 50 %. Hoveddelen absorberes gjennom munnslimhinnen. Inhalasjon: Ca. 50 % av frisatt nikotin fra inhalatoren. Depotplaster: Ca. 90 %, uavhengig av applikasjonsstedet. Svelget nikotin er gjenstand for førstepassasjemetabolisme i leveren. Metabolittene er delvis aktive. Utskilles hovedsakelig via nyrene. Halveringstiden er 1–2 timer. Ved bruk av depotplaster er halveringstiden 4–6 timer etter at plasteret er fjernet.

Indikasjoner

Bør begrenses til røykere som virkelig er motiverte for å slutte.

Dosering og administrasjon

Nikotinet avgis langsomt både fra tyggetablettene og fra depotplasteret slik at abstinensplagene lindres. Plasteret gir en jevn vedvarende tilførsel og tolereres ofte bedre. Doseres etter grad av avhengighet og i nedtrappende dose etter avtale.

  1. Depotplaster: Individuell. Ett plaster per døgn. Plasteret settes på ren, tørr, hårfri og intakt hud; nytt hudområde når nytt plaster settes på.

  2. Inhalasjon: Vanligvis 6, maksimalt 12 dosebeholdere per dag. Ved kontinuerlig inhalering er den tilgjengelige nikotinmengden (4 mg) brukt opp etter 20 minutter.

  3. Munnpulver: En porsjonspose under overleppen i 30 minutter hver eller hver annen time. Maks 24 porsjonsposer per døgn.

  4. Munnspray: 1-2 spraydoser 8-12 ganger daglig. Maksimal døgndose er totalt 30 spraydoser (f. eks. ved 2 spraydoser hver gang, 15 ganger daglig).

  5. Tyggetablett: 2 mg (sjelden 4 mg) × 3–5. Skal tygges langsomt over ca. 30 minutter med innlagte pauser. Spyttes så ut.

Bruk utover 3–6 måneder anbefales ikke. Gradvis seponering, helst i løpet av få uker. Bruksanvisning er vedlagt pakningen.

Overdosering

Se G12 G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling.

Bivirkninger

Overdosering gir akutte gastrointestinale plager, sentralnervøse symptomer og kardiovaskulære reaksjoner.

  1. Depotplaster: Hudreaksjoner (kløe, svie, erytem).

  2. Inhalasjon: Lokal irritasjon i munnhule og hals. Hoste.

  3. Munnpulver: Irritasjon i munn eller svelg, hikke.

  4. Munnspray: irritasjon i munn eller svelg

  5. Tyggetablett: Irritasjon av munnslimhinnen. Tyggingen kan gi ømhet i kjeveleddene.

Graviditet, amming

Graviditet: Nikotin passerer placenta og påvirker fosterets åndedrett og sirkulasjon. Bør bare benyttes under graviditet dersom kvinnen ikke klarer å slutte å røyke. Det er sammenheng mellom røyking og spontanabort, vekstrestriksjon, abruptio placenta og annen placentapatologi og perinatal dødelighet, og muligens morfologiske fosterskader. Mulig risiko for senere atferds- og lærevansker. Amming: Overgang til morsmelk er moderat. Amming frarådes ikke hos moderate røykere. Kan nedsette melkeproduksjonen. Økt forekomst av kolikk. Andre substanser i tobakk går også over i morsmelken. Derfor kan nikotinplaster og -tyggegummi ansees som tryggere enn sigaretter. Disse preparatene gir også lavere nikotinnivå i morsmelken.

Forsiktighetsregler

Nikotin er giftig. Depotplasteret inneholder store mengder nikotin, selv etter bruk. Preparatene må holdes utenfor barns rekkevidde. Alvorlig hjerte- og karsykdom. Ulcussykdom. Lever- og nyresvikt.

Preparater

NicoretteMcNeil Sweden AB
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Depotplaster
Nikotin10 mg / 16 timer
7 stk
F
Depotplaster
Nikotin15 mg / 16 timer
7 stk
F
Depotplaster
Nikotin25 mg / 16 timer
7 stk
F
Medisinsk tyggegummi
Nikotin2 mg
30 stk
F
Medisinsk tyggegummi
Nikotin2 mg
105 stk
F
Medisinsk tyggegummi
Nikotin2 mg
210 stk
F
Medisinsk tyggegummi
Nikotin2 mg
210 stk
F
Medisinsk tyggegummi
Nikotin2 mg
105 stk
F
Medisinsk tyggegummi
Nikotin4 mg
30 stk
F
Medisinsk tyggegummi
Nikotin4 mg
210 stk
F
Medisinsk tyggegummi
Nikotin4 mg
105 stk
F
Medisinsk tyggegummi
Nikotin4 mg
105 stk
F
Munnspray, oppløsning
Nikotin1 mg / 1 spray
150 doser
F
Munnspray, oppløsning
Nikotin1 mg / 1 spray
150 doser
F
Munnspray, oppløsning
Nikotin1 mg / 1 spray
2 ×150 doser
F
Munnspray, oppløsning
Nikotin1 mg / 1 spray
2 ×150 doser
F
Sugetablett
Nikotin2 mg
4 × 20 stk
F
Sugetablett
Nikotin2 mg
8 × 20 stk
F
Sugetablett
Nikotin2 mg
20 stk
F
Sugetablett
Nikotin2 mg
20 stk
F
Sugetablett
Nikotin4 mg
4 × 20 stk
F
Nicorette FreshmintMcNeil Sweden AB
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Medisinsk tyggegummi
Nikotin2 mg
210 stk
F
Medisinsk tyggegummi
Nikotin2 mg
105 stk
F
Medisinsk tyggegummi
Nikotin4 mg
210 stk
F
Nicorette FruitmintMcNeil Sweden AB
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Medisinsk tyggegummi
Nikotin2 mg
210 stk
F
Medisinsk tyggegummi
Nikotin2 mg
30 stk
F
Medisinsk tyggegummi
Nikotin2 mg
105 stk
F
Medisinsk tyggegummi
Nikotin4 mg
210 stk
F
Nicorette InhalatorMcNeil Sweden AB
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Væske til inhalasjonsdamp
Nikotin10 mg / 1 dose
42 stk
F
NicotinellGlaxoSmithKline Consumer Healthcare ApS
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Medisinsk tyggegummi
Nikotin2 mg
96 stk
F
Medisinsk tyggegummi
Nikotin2 mg
96 stk
F
Medisinsk tyggegummi
Nikotin2 mg
204 stk
F
Medisinsk tyggegummi
Nikotin2 mg
204 stk
F
Medisinsk tyggegummi
Nikotin2 mg
24 stk
F
Medisinsk tyggegummi
Nikotin2 mg
96 stk
F
Medisinsk tyggegummi
Nikotin2 mg
204 stk
F
Medisinsk tyggegummi
Nikotin2 mg
24 stk
F
Medisinsk tyggegummi
Nikotin4 mg
24 stk
F
Medisinsk tyggegummi
Nikotin4 mg
24 stk
F
Medisinsk tyggegummi
Nikotin4 mg
204 stk
F
Medisinsk tyggegummi
Nikotin4 mg
96 stk
F
Medisinsk tyggegummi
Nikotin4 mg
204 stk
F
Medisinsk tyggegummi
Nikotin4 mg
204 stk
F
Medisinsk tyggegummi
Nikotin4 mg
96 stk
F
NicotinellGlaxoSmithKline Consumer ApS
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Depotplaster
Nikotin7 mg / 24 timer
7 stk
F
Depotplaster
Nikotin14 mg / 24 timer
7 stk
F
Depotplaster
Nikotin21 mg / 24 timer
21 stk
F
Depotplaster
Nikotin21 mg / 24 timer
7 stk
F
Medisinsk tyggegummi
Nikotin2 mg
24 stk
F
Medisinsk tyggegummi
Nikotin2 mg
204 stk
F
Medisinsk tyggegummi
Nikotin2 mg
96 stk
F
Medisinsk tyggegummi
Nikotin2 mg
204 stk
F
Medisinsk tyggegummi
Nikotin2 mg
204 stk
F
Medisinsk tyggegummi
Nikotin4 mg
204 stk
F
Nicotinell MintGlaxoSmithKline Consumer ApS
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Sugetablett
Nikotin1 mg
96 stk
F
Sugetablett
Nikotin1 mg
204 stk
F
Sugetablett
Nikotin1 mg
36 stk
F
Sugetablett
Nikotin2 mg
204 stk
F
Sugetablett
Nikotin2 mg
96 stk
F
ZonnicNiconovum AB
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Munnpulver
Nikotin2 mg
20 ×1 stk
F
Munnpulver
Nikotin4 mg
20 ×1 stk
F
Munnspray, oppløsning
Nikotin1 mg / 1 spray
2 × 200 doser
F
Munnspray, oppløsning
Nikotin1 mg / 1 spray
40 doser
F