L5.2.2.2 Proklorperazin

Publisert: 22.12.2015

Vedrørende indikasjoner, bivirkninger, forsiktighetsregler, kontraindikasjoner samt kontroll og oppfølging, se L5 Antipsykotika

Egenskaper

Fentiazinderivat. Mindre sedativt antipsykotikum. Brukes en del som antiemetikum.

Farmakokinetikk

Biotilgjengeligheten er opptil 16 % ved peroral tilførsel. Er gjenstand for betydelig førstepassasjemetabolisme i leveren hovedsakelig av CYP2D6. Delvis aktive metabolitter. Utskilles via nyrene og i feces. Halveringstiden er ca. 7 timer.

Dosering og administrasjon

10–125 mg/døgn.

Spesielle forhold hos eldre/kontraindikasjoner

Se,

Overdosering

Se G12 G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling.

Graviditet, amming

Graviditet: Se antipsykotika L5 Antipsykotika. Amming: Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se antipsykotika L5 Antipsykotika.

Kontroll og oppfølging

Serumkonsentrasjonsmåling er tilgjengelig, se Farmakologiportalen

Preparater

Compro ahnPerrigo
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Stikkpille
Proklorperazin25 mg
12 stk
C
ProchlorperazineG & W Laboratories
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Stikkpille
Proklorperazin25 mg
12 stk
C
StemetilSanofi-aventis Norge (3)
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Proklorperazin5 mg
100 stk
C
b
104,50