L5.2.2.1 Perfenazin

Publisert: 22.12.2015

Vedrørende indikasjoner, bivirkninger, forsiktighetsregler, kontraindikasjoner samt kontroll og oppfølging, se L5 Antipsykotika

Egenskaper

Fentiazinderivat. Mindre sedativt antipsykotikum med antiemetisk effekt. Tendens til ekstrapyramidale bivirkninger.

Farmakokinetikk

Biotilgjengeligheten er ca. 20 % ved peroral tilførsel. Er gjenstand for betydelig førstepassasjemetabolisme hovedsakelig i leveren av CYP2D6. I hovedsak inaktive metabolitter. Er også gjenstand for enterohepatisk resirkulasjon. Utskilles hovedsakelig via gallen i feces. Halveringstiden er ca. 9 timer. Halveringstiden for injeksjonsvæsken (perfenazin dekanoat) er ca. 65 timer (14–193 timer).

Dosering og administrasjon

  1. Peroralt: 8–64 mg/døgn. Bør enkelte ganger fordeles på to doser

  2. Intramuskulært: Vanligvis halv dose intramuskulært

  3. Depotpreparat (intramuskulært): 78,3–313,2 mg rent perfenazin (= 1–4 ml) hver 1–4 uker

Spesielle forhold hos eldre/kontraindikasjoner

Se G10 Risikolegemidler G10 Risikolegemidler

Overdosering

Se G12 G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling.

Graviditet, amming

Graviditet: Se antipsykotika L5 Antipsykotika. Amming: Overgang til morsmelk er minimal. Se antipsykotika L5 Antipsykotika.

Kontroll og oppfølging

Serumkonsentrasjonsmåling er tilgjengelig, se Farmakologiportalen

Preparater

PeratsinOrion
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Perfenazin2 mg
100 stk
C
Tablett
Perfenazin4 mg
100 stk
C
Tablett
Perfenazin8 mg
100 stk
C
Perphenazin neuraxpharmNeuraxpharm Arzneimittel
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Perfenazin8 mg
100 stk
C
Perphenazin specificNeuraxpharm Arzneimittel
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Perfenazin8 mg
100 stk
C
TrilafonNeopharmed Gentili
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Perfenazin4 mg
20 stk
C
Tablett
Perfenazin8 mg
20 stk
C
Trilafon unimedicNeopharmed Gentili
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Perfenazin4 mg
20 stk
C
TrilafonMSD
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Perfenazin2 mg
20 stk
C
Trilafon DekanoatOrion Corporation - Espoo
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Injeksjonsvæske, oppløsning
Perfenazin108.2 mg / 1 ml
10 ×1 ml
C
b
1 828,40