L5.2.2.1 Perfenazin

Publisert: 22.12.2015

Sist endret: 03.10.2022

Generelt

Vedrørende indikasjoner, bivirkninger, forsiktighetsregler, kontraindikasjoner samt kontroll og oppfølging, se L5 Antipsykotika

Egenskaper

Fentiazinderivat. Mindre sedativt antipsykotikum med antiemetisk effekt. Tendens til ekstrapyramidale bivirkninger.

Farmakokinetikk

Biotilgjengeligheten er ca. 20 % ved peroral tilførsel. Er gjenstand for betydelig førstepassasjemetabolisme hovedsakelig i leveren av CYP2D6. I hovedsak inaktive metabolitter. Er også gjenstand for enterohepatisk resirkulasjon. Utskilles hovedsakelig via gallen i feces. Halveringstiden er ca. 9 timer. Halveringstiden for injeksjonsvæsken (perfenazin dekanoat) er ca. 65 timer (14–193 timer).

Dosering og administrasjon

Se Antipsykotika L5 Kontroll og oppfølging, Antipsykotika og CYP2D6. 

  1. Peroralt: 8–64 mg/døgn. Bør enkelte ganger fordeles på to doser

  2. Intramuskulært: Vanligvis halv dose intramuskulært

  3. Depotpreparat (intramuskulært): 78,3–313,2 mg rent perfenazin (= 1–4 ml) hver 1–4 uker

Spesielle forhold hos eldre/kontraindikasjoner

Se G10 Risikolegemidler G10 Risikolegemidler

Overdosering

Se G12 G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling.

Graviditet, amming

Graviditet: Se antipsykotika L5 Antipsykotika. Amming: Overgang til morsmelk er minimal. Se antipsykotika L5 Antipsykotika.

Kontroll og oppfølging

Serumkonsentrasjonsmåling er tilgjengelig, se Farmakologiportalen

Preparater

PeratsinOrion
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Perfenazin2 mg
100 stk
C
Tablett
Perfenazin4 mg
100 stk
C
Tablett
Perfenazin8 mg
100 stk
C
Perphenazin neuraxpharmNeuraxpharm Arzneimittel
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Perfenazin8 mg
100 stk
C
TrilafonNeopharmed Gentili
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Perfenazin4 mg
20 stk
C
Tablett
Perfenazin8 mg
20 stk
C
Trilafon unimedicNeopharmed Gentili
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Perfenazin2 mg
20 stk
C
Tablett
Perfenazin4 mg
20 stk
C
Tablett
Perfenazin8 mg
20 stk
C
TrilafonMSD
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Perfenazin2 mg
20 stk
C
Trilafon DekanoatOrion Corporation - Espoo
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Injeksjonsvæske, oppløsning
Perfenazin108.2 mg / 1 ml
10 ×1 ml
C
b
1 828,40