L18.2.2 Pimecrolimus

Revidert: 04.06.2023

Se også 

Egenskaper

Makrolid med samme virkningsmekanisme som ciklosporin og takrolimus. Se også kalsineurinhemmere.

Farmakokinetikk

Absorpsjonen er minimal ved topikal applikasjon. Kutan metabolisme er ikke klarlagt.

Indikasjon

Til lokalbehandling ved mild til moderat atopisk dermatitt (eksem) i aldersgruppen 2 år og oppover.

Dosering og administrasjon

Påføres i tynt lag på affiserte hudområder 2 ganger daglig. Behandlingen bør startes av lege som har erfaring med diagnostisering og behandling av atopisk eksem.

Overdosering

Se G12 G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Bivirkninger

Lokal irritasjon, oftest varm/brennende følelse, kløe, erytem. Lokal hudinfeksjon, misfarging av hud.

Graviditet, amming

Graviditet: Erfaring med bruk hos gravide mangler. Begrenset systemisk eksponering ved topikal applikasjon. Amming: Ammende mødre kan bruke midlet, men det bør da ikke appliseres på brystene.

Preparater

ElidelViatris AS
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Krem
Pimecrolimus10 mg / 1 g
30 g
C
b
337,10
ElidelMEDA Pharma GmbH & Co KG
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Krem
Pimecrolimus10 mg / 1 g
30 g
C