L5.2.1.2 Klorprotiksen

Publisert: 22.12.2015

Vedrørende bivirkninger, forsiktighetsregler, kontraindikasjoner samt kontroll og oppfølging, se L5 Antipsykotika

Egenskaper

Tioxantenderivat. Uttalt sedativt høydoseantipsykotikum med antiemetisk effekt.

Farmakokinetikk

Biotilgjengeligheten er ca. 15 % ved peroral tilførsel. Metaboliseres i leveren bl.a. av P450-isoenzymer. Inaktive metabolitter. Er gjenstand for enterohepatisk resirkulasjon. Utskilles via nyrene og via gallen i feces. Halveringstiden er ca. 15 timer.

Indikasjoner

Psykoser. Psykotiske lidelser. Behandling av alkoholabstinenser.

Dosering og administrasjon

25–600 mg/døgn.

Overdosering

Se G12 G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling.

Graviditet, amming

Graviditet: Se antipsykotika L5 Antipsykotika. Amming: Overgang til morsmelk er minimal. Se antipsykotika L5 Antipsykotika.

Kontroll og oppfølging

Serumkonsentrasjonsmåling er tilgjengelig, se Farmakologiportalen

Preparater

ChlorprothixenNeuraxpharm
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Klorprotiksen100 mg
100 stk
C
TruxalH. Lundbeck A/S
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Klorprotiksen15 mg
100 stk
C
b
101,40
Tablett
Klorprotiksen25 mg
100 stk
C
b
124,80
Tablett
Klorprotiksen50 mg
100 stk
C
b
197,20
TruxalOrifarm AS
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Klorprotiksen25 mg
100 stk
C
b
124,80