L5.2.1.3 Levomepromazin

Publisert: 22.12.2015

Vedrørende indikasjoner, bivirkninger, forsiktighetsregler, kontraindikasjoner samt kontroll og oppfølging, se L5 Antipsykotika

Egenskaper

Fentiazinderivat. Uttalt sedativt høydoseantipsykotikum.

Farmakokinetikk

Biotilgjengeligheten er ca. 50 % ved peroral tilførsel. Metaboliseres i leveren av P450-isoenzymer. Delvis aktive metabolitter. Utskilles hovedsakelig via nyrene, metabolisert. Halveringstiden er 15–80 timer.

Dosering og administrasjon

  1. Peroralt: 25–600 mg/døgn

  2. Intramuskulært: Vanligvis halv dose

Spesielle forhold hos eldre/kontraindikasjoner

Se G10 Risikolegemidler G10 Risikolegemidler

Overdosering

Se G12 G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling.

Graviditet, amming

Graviditet: Se antipsykotika L5 Antipsykotika. Amming: Opplysninger om oergang til morsmelk mangler . Se antipsykotika L5 Antipsykotika.

Kontroll og oppfølging

Serumkonsentrasjonsmåling er tilgjengelig, se Farmakologiportalen

Preparater

Levomepromazin neuraxpharmNeuraxpharm
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Dråper
Levomepromazin40 mg / 1 ml
100 ml
C
Levomepromazin-neuraxpharmNeuraxpharm
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Injeksjonsvæske, oppløsning
Levomepromazin25 mg / 1 ml
5 ×1 ml
C
Levomepromazin-neuraxpharm unimedicNeuraxpharm
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Injeksjonsvæske, oppløsning
Levomepromazin25 mg / 1 ml
5 ×1 ml
C
Levomepromazine orionOrion Corporation - Espoo
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Levomepromazin25 mg
100 stk
C
b
115,90
Tablett
Levomepromazin100 mg
100 stk
C
b
288,80
Levomepromazine orionOrion
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Levomepromazin5 mg
100 stk
C
MethoprazineAA Pharma
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Levomepromazin5 mg
100 stk
C
NeurocilDesitin
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Injeksjonsvæske, oppløsning
Levomepromazin25 mg / 1 ml
5 ×1 ml
C
NozinanSanofi-aventis
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Injeksjonsvæske, oppløsning
Levomepromazin25 mg / 1 ml
5 ×1 ml
C
Nozinan specificSanofi-aventis
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Injeksjonsvæske, oppløsning
Levomepromazin25 mg / 1 ml
5 ×1 ml
C
NozinanSanofi
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Levomepromazin5 mg
100 stk
C
Tisercin specificEGIS Pharmaceuticals
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning
Levomepromazin25 mg / 1 ml
10 ×1 ml
C