L5.2.1.1 Klorpromazin

Publisert: 22.12.2015

Generelt

Vedrørende indikasjoner, bivirkninger, forsiktighetsregler, kontraindikasjoner samt kontroll og oppfølging, se L5 Antipsykotika

Egenskaper

Fentiazinderivat. Uttalt sedativt høydoseantipsykotikum med antiemetisk effekt.

Farmakokinetikk

Biotilgjengeligheten er ca. 30 % ved peroral tilførsel. Er gjenstand for førstepassasjemetabolisme i tarmveggen og i leveren, bl.a. av CYP2D6. Delvis aktive metabolitter. Utskilles hovedsakelig i feces, men også via nyrene, metabolisert. Halveringstiden er ca. 30 timer, men med store variasjoner.

Dosering og administrasjon

  1. Peroralt: 25–600 mg/døgn

  2. Intramuskulært: Vanligvis halv dose

Overdosering

Se G12 G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling.

Graviditet, amming

Graviditet: Se antipsykotika L5 Antipsykotika. Amming: Overgang til morsmelk er minimal. Observer barnet for sløvhet og døsighet. Økt melkeproduksjon har vært observert hos mor. Se antipsykotika L5 Antipsykotika.

Kontroll og oppfølging

Serumkonsentrasjonsmåling er tilgjengelig, se Farmakologiportalen

Preparater

ChlorpromazineSandoz (2)
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Klorpromazin10 mg
100 stk
C
Tablett
Klorpromazin25 mg
100 stk
C
Tablett
Klorpromazin50 mg
100 stk
C
Tablett
Klorpromazin100 mg
100 stk
C
Chlorpromazine HCl amnealAmneal
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Klorpromazin10 mg
100 stk
C
LargactilTeofarma
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Injeksjonsvæske, oppløsning
Klorpromazin50 mg / 2 ml
5 × 2 ml
C
Tablett
Klorpromazin25 mg
25 stk
C
LargactilSanofi-aventis
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Klorpromazin100 mg
30 stk
C
Largactilsanofi-aventis (2)
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Klorpromazin25 mg
50 stk
C
Largactil farma mondoTeofarma S.r.l
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Klorpromazin25 mg
25 stk
C