L5.1.2.2 Zopiklon

Publisert: 22.12.2015

Sist endret: 22.03.2017

Vedrørende forsiktighetsregler, kontraindikasjoner, kontroll og oppfølging samt informasjon til pasient, se L5 Benzodiazepinlignende hypnotika

Farmakokinetikk

Biotilgjengeligheten er 80 % ved peroral tilførsel. Maksimal plasmakonsentrasjon etter 1–1,5 time. Metaboliseres omtrent fullstendig i leveren av CYP2C8 og CYP3A4. Delvis aktive hovedmetabolitter. Utskilles via nyrene. Halveringstiden for aktive substanser totalt er 3,5–7 timer.

Dosering og administrasjon

Vanlig dosering: 3,75–7,5 mg kort tid før sengetid. Start med lavest mulig dose. Halv dose ved nedsatt leverfunksjon og til eldre. Pediatrisk populasjon: Klinisk dokumentasjon hos barn og unge under 18 år mangler. Bør ikke forskrives til denne aldersgruppen.

Legemidler og førerkortforskriften

Se Helsekrav til førerkort 

Spesielle forhold hos eldre/kontraindikasjoner

Se

Overdosering

Se G12 G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling.

Bivirkninger

Se også L5 Bivirkninger. I tillegg forekommer bitter metallsmak, ev. med munntørrhet. Paradoksale urotilstander og forvirring er også beskrevet, men dette er sjelden.

Graviditet, amming

Graviditet: Begrenset erfaring med bruk hos gravide. Som for benzodiazepiner kan ikke uheldige virkninger på fosteret eller det nyfødte barn utelukkes. Amming: Overgang til morsmelk er minimal. Kan brukes av ammende over kortere tidsperioder.

Kontroll og oppfølging

Serumkonsentrasjonsmåling er tilgjengelig, se Farmakologiportalen

Preparater

ImovaneSanofi-aventis Norge (3)
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Zopiklon5 mg
100 stk
B
b
185,-
Tablett
Zopiklon5 mg
30 stk
B
b
97,50
Tablett
Zopiklon5 mg
10 stk
B
b
72,50
Tablett
Zopiklon7.5 mg
10 stk
B
b
77,50
Tablett
Zopiklon7.5 mg
30 stk
B
b
112,50
Tablett
Zopiklon7.5 mg
100 stk
B
b
235,-
Zopiclone ActavisActavis Group PTC ehf
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Zopiklon3.75 mg
28 stk
B
b
94,60
Tablett
Zopiklon5 mg
100 stk
B
b
185,-
Tablett
Zopiklon5 mg
10 stk
B
b
72,50
Tablett
Zopiklon5 mg
30 stk
B
b
97,50
Tablett
Zopiklon7.5 mg
30 stk
B
b
112,50
Tablett
Zopiklon7.5 mg
100 stk
B
b
235,-
Tablett
Zopiklon7.5 mg
10 stk
B
b
77,50
Zopiklon MylanMylan AB
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Zopiklon5 mg
10 stk
B
b
72,50
Tablett
Zopiklon5 mg
100 stk
B
b
185,-
Tablett
Zopiklon5 mg
500 stk
B
b
684,80
Tablett
Zopiklon5 mg
30 stk
B
b
97,50
Tablett
Zopiklon7.5 mg
100 stk
B
b
235,-
Tablett
Zopiklon7.5 mg
30 stk
B
b
112,50
Tablett
Zopiklon7.5 mg
10 stk
B
b
77,50
Tablett
Zopiklon7.5 mg
500 stk
B
b
935,20
ZopitinVitabalans Oy
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Tablett
Zopiklon7.5 mg
30 stk
B
b
112,50
Tablett
Zopiklon7.5 mg
100 stk
B
b
235,-
Tablett
Zopiklon7.5 mg
10 stk
B
b
77,50