L22.3.1.2 Benzodiazepiner i anestesien

Publisert: 19.01.2016

Se også L5 Benzodiazepiner, L5 Flumazenil og G12 antidotliste G12 Flumazenil

Underkapitler