L18.6.1 Anakinra

Publisert: 03.03.2017

Sist endret: 10.09.2022

Egenskaper

Rekombinant human interlevkin-1-reseptorantagonist som nøytraliserer den biologiske aktiviteten til interlevkin alfa-1 og interlevkin beta-1 ved kompetitiv hemning av disse proinflammatoriske cytokiners binding til interlevkin-1 type-I-reseptor. Interlevkin-1 er en sentral mediator av feber og spiller en viktig rolle i patogenesen ved såkalte autoinflammatoriske tilstander hvor feber og forhøyete inflammasjonsparametre, ofte kombinert med serositter som residiverende pleuritter og perikarditter, er hovedmanifestasjoner.

Farmakokinetikk

Biotilgjengeligheten er 95 % ved subkutan tilførsel. Metaboliseres sannsynligvis minimalt. Utskilles hovedsakelig via nyrene. Halveringstiden er 4–6 timer.

Indikasjoner

Er et viktig middel i behandling av såkalte autoinflammatoriske tilstander slik som Stills syndrom hos voksne, periodiske febersyndromer som familiær middelhavsfeber og idiopatiske, residiverende perikarditter. Kan også forsøkes ved fulminante anfall med urinsyregikt med betydelig systemisk inflammasjon (urinsyrekrystaller aktiverer inflammasomer som øker nivået av interlevkin-1).  Brukes av og til i kombinasjon med metotreksat ved behandling av revmatoid artritt hos pasienter som ikke har hatt tilfredsstillende effekt av bare metotreksat.

Dosering og administrasjon

100 mg gis subkutant 1 gang daglig. Behandlingen bør startes og overvåkes av spesialist som har erfaring med diagnostisering og behandling av sykdommen.

Anbefalt behandlingspause ved elektiv kirurgi ved juvenil idiopatisk artritt, se Oslo Universitetssykehus, Revmatologisk avdeling. Nasjonal kompetansetjeneste for Barne- og ungdomsrevmatologi, sist oppdatert november 2020.

Overdosering

Se G12 G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Bivirkninger

Reaksjoner på injeksjonsstedet, hodepine, nøytropeni, økt infeksjonstendens.

Graviditet, amming

Graviditet: Erfaring med bruk hos gravide mangler. Amming: Tilbakeholdenhet anbefales ved amming pga. stoffets immunsuppressive effekt.

Metodevurdering

Anakinra (Kineret): Behandling av aktiv Stills sykdom inkludert systemisk juvenil idiopatisk artritt og Stills sykdom hos voksne

Preparater

KineretSwedish Orphan Biovitrum International AB
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Injeksjonsvæske, oppløsning
Anakinra100 mg / 1 sprøyte
28 × 0.67 ml
C
h
10 632,10
Injeksjonsvæske, oppløsning
Anakinra100 mg / 1 sprøyte
7 × 0.67 ml
C
h
2 685,20