L18.6.2 Etanercept

Publisert: 3.03.2017

Sist endret: 10.09.2022

Egenskaper

Fusjonsprotein mellom humant IgG og en reseptor for tumornekrosefaktor. Gir kompetitiv hemning av tumornekrosefaktor (TNF). Den løselige reseptoren hindrer at TNF binder seg til sin membranbundne reseptor.

Farmakokinetikk

Biotilgjengeligheten er 60–80 % ved subkutan tilførsel. Metaboliseres sannsynligvis via det retikuloendoteliale system. Halveringstid ca. 70 timer.

Preparatene omfatter biotilsvarende legemidler. 

Indikasjoner

Aktiv revmatoid artritt, psoriasisartritt hos voksne og juvenil revmatoid artritt hos barn > 4 år, som ikke har respondert tilfredsstillende på annen sykdomsmodifiserende behandling. Aktiv psoriasis og ankyloserende spondylitt (AS) (samt alvorlig aksial spondylitt uten radiologisk bekreftelse på AS) som ikke har respondert på konvensjonell behandling. Gis subkutant. Gis hvis mulig i kombinasjon med metotreksat ved revmatoid artritt.

Dosering og administrasjon

Avhenger av indikasjon. Gis subkutant. Behandlingen bør startes og overvåkes av spesialist som har erfaring med diagnostisering og behandling av sykdommen.

Anbefalt behandlingspause ved elektiv kirurgi ved juvenil idiopatisk artritt, se Oslo Universitetssykehus, Revmatologisk avdeling. Nasjonal kompetansetjeneste for Barne- og ungdomsrevmatologi, sist oppdatert november 2020.

Overdosering

Se G12 G12 Legemiddeloversikt (alfabetisk) – Toksisitet, klinikk og behandling

Bivirkninger

Reaksjoner på injeksjonsstedet, feber, hodepine, økt infeksjonstendens, levkopeni, anemi, trombocytopeni, interstitiell lungesykdom.

Graviditet, amming

Graviditet: Erfaring med bruk hos gravide mangler. Amming: Erfaring med bruk hos ammende mangler. Immunsuppressive egenskaper tilsier at etanercept ikke skal brukes under amming.

Kontroll og oppfølging

Serumkonsentrasjonsmåling er tilgjengelig, se Farmakologiportalen

Preparater

BenepaliSamsung Bioepis NL B.V.
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Injeksjonsvæske, oppløsning
Etanercept25 mg / 1 sprøyte
4 × 0.51 ml
C
h
5 021,50
Injeksjonsvæske, oppløsning
Etanercept50 mg / 1 sprøyte
4 ×1 ml
C
h
7 677,-
Injeksjonsvæske, oppløsning
Etanercept50 mg / 1 penn
4 ×1 ml
C
h
7 677,-
EnbrelPfizer Europe MA EEIG (1)
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Injeksjonsvæske, oppløsning
Etanercept25 mg / 1 sprøyte
4 × 0.5 ml
C
h
5 021,50
Injeksjonsvæske, oppløsning
Etanercept25 mg / 1 penn
4 × 0.5 ml
C
h
5 021,50
Injeksjonsvæske, oppløsning
Etanercept50 mg / 1 penn
4 ×1 ml
C
h
9 373,90
Injeksjonsvæske, oppløsning
Etanercept50 mg / 1 sprøyte
4 ×1 ml
C
h
9 373,90
Pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning
Etanercept10 mg / 1 sprøyte
4 Sett
C
h
2 066,10
Pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning
Etanercept25 mg / 1 sprøyte
4 Sett
C
h
5 021,50
ErelziSandoz GmbH
Form
Virkestoff/styrke
R.gr.
Ref.
Pris
Injeksjonsvæske, oppløsning
Etanercept25 mg / 1 sprøyte
4 × 0.5 ml
C
h
2 934,40
Injeksjonsvæske, oppløsning
Etanercept50 mg / 1 penn
4 ×1 ml
C
h
5 783,80
Injeksjonsvæske, oppløsning
Etanercept50 mg / 1 sprøyte
4 ×1 ml
C
h
5 783,80