L17.8 Parathyreoideahormoner (PTH(1-84) og hPTH(1-34))

Publisert: 10.06.2016

Egenskaper

Parathyreoideahormon (PTH(1-84)) regulerer kalsiumhomøostasen via effekter på bein, tarm og nyrer. Tarmabsorpsjonen av kalsium øker via økt renal hydroksylering av 25(OH)-hydroksyvitamin D til 1,25-dihydroksyvitamin D. I nyretubuli sees samtidig økt reabsorpsjon av kalsium og økt fosfatutskillelse. Virkningen på beinvevet er avhengig av doseringsmønsteret. Kronisk forhøyede nivåer favoriserer osteoklastaktivitet og beinresorpsjon, mens intermitterende administrasjon favoriserer osteoblastaktivitet og beinformasjon. Sistnevnte utnyttes i anabol terapi av osteoporose. Da den biologiske aktivitet av PTH er relatert til binding av den N-terminale delen av molekylet til PTH-reseptoren i cellemembranen på målceller, kan fragmenter av PTH som PTH(1-34) benyttes.

Underkapitler